Hyvä johtaminen – Osa 9: Motivaatio

Motivaatio on tekemisen käyttövoima eli halu. Töissä motivaation lähteenä toimii yleensä mielekäs työ ja hyvä työympäristö. Hyvä johtaja mahdollistaa ihmisille nämä tekijät.

Palkka on usein motivaation näkökulmasta tyytymättömyyttä lisäävä hygieniatekijä. Palkankorotukset harvoin motivoivat hetkeä kauempaa, mutta mikäli palkkaa saa selvästi vähemmän kuin kollega, vaikuttaa se motivaatioon negatiivisesti.

Unelmat ja visiot ovat yksi motivaation käyttölähde. Jos ei ole unelmia, ei ole paljon mitään. On epätodennäköistä löytää itseään vuoren huipulta kulkemalla ilman päämäärää sinne tänne. Täydellisestä maailmasta haaveileminen voi kohentaa mielialaa, mutta se ei vielä yksin auta kuitenkaan tekemään unelmista totta. Itse asiassa pelkällä haaveilulla voi olla haitallinen vaikutus motivaatioon ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamiseen.

Motivaatiota ja tavoitteiden saavuttamista varten tarvitaan suunnitelma! Motivoituneita, tavoitteissaan onnistuneita ihmisiä yhdistää usein se, että heillä on selvä suunnitelma.

Ohessa viisi vinkkiä motivoivan suunnitelman tekoon.

1. Luo osatavoitteita. Kokonaistavoitteet kannattaa pilkkoa osatavoitteiksi, jotka ovat konkreettisia, mitattavia ja aikaan sidottuja.

2. Kerro tavoitteista muille. Tavoitteet tulee saavutettua sitä varmemmin, mitä useammalle niistä kertoo julkisesti. Näin myös ystävät ja ympärillä olevat ihmiset tarjoavat tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Aloita lyhyesti. Aloita osatavoitteen toteuttaminen käyttämällä siihen aikaasi vaikka vain muutama minuutti. Kun olet kerran aloittanut, on tekemistä enää vaikea pysäyttää tai jättää kokonaan kesken (zeigarnik-efekti).

4. Muistuta hyödyistä ja palkitse. Muistuta itseäsi tavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä eduista kirjoittamalla lista asioista, jotka ovat muuttuneet paremmiksi. Muista palkita pienestäkin edistymisestä. Palkinto ei saa kuitenkaan olla ristiriidassa kokonaistavoitteen kanssa.

5. Kirjaa ylös. Kirjaa suunnitelman ja tavoitteiden edistyminen muistiin. Päiväkirjan pitäminen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

Mieti millaisena haluat, että ihmiset muistavat sinut? Kuvittele läheistä ihmistä pitämässä sinulle hautajaisissasi ylistyspuhetta. Millainen se olisi ja mitä haluaisit hänen sinusta sanovan?

Kirjoitussarjan edelliset osat luettavissa täältä:
– Osa 1: Tavoitteet
– Osa 2: Palautteen antaminen
– Osa 3: Viisi vinkkiä sähköpostin käyttöön
– Osa 4: Ajanhallinnasta itsensä johtamiseen
– Osa 5: Priorisointi ja delegointi
– Osa 6: Vinkkejä työpaikkahaastatteluun
– Osa 7: Miksi kannattaa epäonnistua
– Osa 8: Rikastava vuorovaikutus

Yksi kommentti artikkeliin ”Hyvä johtaminen – Osa 9: Motivaatio”

Jätä kommentti