Puurakentamisen ilmastovaikutukset

Olin torstaina (3.6.) kansanedustaja Timo Juurikkalan eduskunnan kansalaisinfossa järjestämässä seminaarissa puhumassa puurakentamisen ilmastovaikutuksista.

Puukerrostalorakentamista Ruotsissa, Växjössä

Lisäkseni paikalla olivat metsäteollisuuden Mikko Viljakainen vertailemassa Ruotsin ja Suomen puukerrostalorakentamista ja ympäristöministeriön Jorma Jantunen puhumassa rakennusmääräyksistä. Keskustelua kommentoi Skanskan suunnittelujohtaja Pekka Sokka.

Puurakentaminen tulee tulevaisuudessä korostumaan, kun toimenpiteet hiilineutraalin yhteiskunnan edistämiseksi etenevät esimerkiksi rakennusnormien kiristymisen myötä. Sementin ja teräksen valmistuksen aiheuttamat maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat useita prosentteja. Kyseessä on esimerkiksi lentoliikennettä merkittävämpi päästölähde. Puurakentamisen lisääntymistä tukevat myös metsäteollisuuden rakennemuutos, karttuva kansainvälinen kokemus ja Suomen suuri potentiaali.

Puurakentamisella on ainakin kolme hyötyä ilmastonäkökulmasta:

1. Puurakentaminen korvaa paljon päästöjä aiheuttavaa teräs- ja betonirakentamista
2. Puurakenteet ja -materiaalit toimivat hiilivarastoina
3. Sivuvirrat ja lopulta itse rakennuksetkin voi kierrättää bioenergiaksi

Esimerkiksi Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen puurakenteisen toimistorakennuksen tuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksista aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat VTT:n teettämien laskelmien mukaan 320 tonnia kun vastaavan betonirakennuksen päästöt olisivat 800 tonnia.

Toisaalta haasteena on kokonaispäästövähennyspotentiaalien suuri epävarmuus, rakenteiden kestävyys ja ylläpitokustannukset, paloturvallisuus, tuhohyönteiset, kosteus sekä ääni ja värähtely. Myös käyttö korjausrakentamisessa on vaikeaa. Lisäksi tulee huomioida vastuullinen metsänkasvatus, puun alkuperä ja laillisuuus sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle.

Puutalokerrosrakentamista on mahdollista edistää julkisten hankintojen, erilaisten taloudellisten ohjauskeinojen, rakennusmääräysten ja esimerkien kautta Suomessakin vaikka kuinka paljon.

Ohessa tilaisuudessa pitämäni esitys.

Yksi kommentti artikkeliin ”Puurakentamisen ilmastovaikutukset”

Jätä kommentti