Palmuöljy Helsingin joukkoliikenteessä

Tiistaina (24.6.) Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri järjesti ympäristöjärjestöjen, Neste Oilin ja HSL:n kanssa tapaamisen liittyen palmuöljyn käyttöön kaupungin joukkoliikenteessa. Tilaisuuden taustalla oli käynnissä oleva palmuöljydieselin kokeiluhanke ja siitä tehty valtuustoaloite.

Palmyöljyn käyttöön liittyy nähdäkseni ainakin kaksi ongelmaa:

1. Palmuöljyn käyttö lisää haitallisia maankäytön muutoksia. Tämä tarkoittaa sademetsien hakkuiden lisääntymistä, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja ruokaturvan vaarantumista. Vaikka Neste Oil käyttää vain sertifioitua palmuöljyä, siirtää se kysynnän lisääntyessä ongelmat vain toisaalle.

2.  Palmuöljyn käyttö lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Palmuöljyviljelmien laajentumisen ja maankäytön muutosten myötä palmuöljy aiheuttaa elinkaarensa aikana jopa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin perinteiset fossiiliset polttoaineet. Ainoastaan sokeriruokoetanoli, biokaasu ja toisen sukupolven polttoaineet vähentävät päästöjä varmasti. Näihin palmuöljydiesel ei valitettavasti kuulu.

Ongelmista seuraa mielestäni kaksi johtopäätöstä:

1. Neste oilin palmuöljyä (NExBTL) tulee kohdella kaupungin hankinnoissa ja kilpailutuksessa samalla tavalla kuin fossiilisia polttoaineita. Etua tulisi antaa vain jäteperäisille, toisen sukupolven biopolttoaineille.

2. Seuraavaksi kaupungin tulisi kokeilla esimerkiksi biokaasua. Helsingin ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen biopolttoainetavoitteet olisi mahdollista saavuttaa biokaasulla. Tästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi Ruotsista.

Jätä kommentti