Sipoonkorven kansallispuisto: Toinen keuhko pääkaupunkiseudulle

Olin sunnuntaina (30.5.) vetämässä Maailma kylässä festareilla Suomen luonnonsuojeluliiton ja ympäristöjärjestöjen Sipoonkorpiryhmän keskustelutilaisuutta Sipoonkorven kansallispuistoon liittyen.

Kuva: Kati Vierikko

Mukana keskustelemassa olivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Kati Vierikko ja Pääkaupunkiseudun partiolaisten toiminnanjohtaja Tapani Tulkki. Tilaisuuden aluksi Teatteri Poleemi esitti oman tarinansa kansallispuistosta.

Keväällä Metsähallitus julkaisi selvityksen kansallispuiston perustamisen edellytyksistä. Tämän mukaan mitään merkittävää estettä laajalle kansallispuistolle ei ole.

Kyseessä on luontoarvoiltaan ja retkeilymielessä Nuuksion kansallispuiston veroinen kohde.

Sipoonkorpi on sijaintinsa lisäksi lajistoltaan ja ekologisilta arvoiltaan ainutlaatuinen alue. Pääkaupunkiseudun kasvava väestöpaine edellyttää myös lisää virkistysalueita. Sipoonkorpi olisi hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingin keskustasta.

Kansallispuisto takaisi, että alue pysyisi maasutuna ja keskeisenä osana pääkaupunkisudun viherkehää sekä tekisi alueesta sopivan retkeilyyn ja virkistyskäyttöön. Toistaiseksi pirstoutuneet maanomistusolot ovat jarruttaneet yhtenäisten reittien syntymistä.

Seuraavaksi tulisi luoda painetta ympäristöministeriin ja ministeriöön, jotta laki Sipoonkorven kansallispuistosta tehtäisiin vielä tämän hallituksen aikana. Kansallispuisto juhlistaisi hienosti YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuotta.

Lisätietoja aiheesta osoitteessa: http://www.sll.fi/uusimaa/sipoonkorpi/

Jätä kommentti