Kaivoslaki eduskunnassa

Olin maanantaina (6.4.) eduskunnan ympäristövaliokunnassa kuultavana hallituksen esityksestä kaivoslaiksi. Lisäkseni paikalla oli lähinnä kaivosteollisuuden edustajia. Luonto-Liiton Kaivoslaista jättämä lausunto on luettavissa täällä.

Viesti teollisuuden suunnalta oli selvä. Lappi haluaa laskea oman tulevaisuutensa kaivosteollisuuden varaan. Malminetsintäkorvaukset heikentävät kilpailukykyä. Kaivoslupien käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä ja esimerkiksi Lemmenjoen koneellisen kullankaivuun siirtymäaika on liian lyhyt. Malminetsintä pitäisi olla mahdollista joidenkin mukaan myös Natura-alueilla ja siirtymäaikaa uuteen lakiin siirtymiseksi tulisi saada nyt esitettyä pidemmäksi. Uudessa laissa oleva laaja kuulemismenettely haittaa hankkeita.

Talvivaaran kaivos. Jonkun mielestä tämä on kaunis. Toisen mielestä kyse on tarpeettomasta luonnonympäristön tuhoamisesta. Mitä mieltä sinä olet? Kuva: http://www.talvivaara.com
Talvivaaran kaivos. Jonkun mielestä tämä on kaunis. Toisen mielestä kyse on tarpeettomasta luonnonympäristön tuhoamisesta. Mitä mieltä sinä olet? Kuva: http://www.talvivaara.com

Tämän kuulemiskerran perusteella tuli mieleen, että Suomesta halutaan tehdä halvan ydinvoimasähkön, metsäteollisuuden ja kaivosten luvattu maa, jossa työllisyyden parantamisen nimissä käytetään viimeisetkin luonnonvarat (erityisesti luonnonsuojelualueilta) taloudellisen toimelijaisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Oman käsitykseni mukaan kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet on perustettu luonnonsuojelun tarpeisiin, ei suinkaan kaivosteollisuuden liiketoimintaa varten.

Jätä kommentti