Tiistai 13.11.2007 – Ympäristöoikeus yhteiskuntatieteenä

Osallistuin maanantaina ja tiistaina Suomen Akatemian Ympäristö- ja oikeus -tutkimusohjeman seminaariin Ympäristöoikeus yhteiskuntatieteena. Paikalla oli vakuuttava joukko yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen eturivin tutkijoita. Lisätietoja tutkimusohjelmasta ja seminaarista löytyy osoitteesta: http://www.aka.fi/index.asp?id=99980233423b448987bc4ad5472a7992

Ensimmäisen päivän keskustelua hallitsivat paljolti puhe ympäristökysymyksen normeista, periaatteista ja käytänteistä vastuun näkökulmasta (esim. Coleman, Rawls). Myöhemmissä sessioissa korostui hallinnan (governance) eri näkökulmat. Toki päivien aikana mukaan tarttui paljon muitakin hyviä käsitteitä ja näkemyksiä.

Suomen perustuslain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731) 20 §:n mukaan: ” Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” Mitä tämä käytännössä tarkoittaa oikeudellisesta näkökulmasta?

Ympäristöalaan liittyvää sääntelyä, sopimista ja sovittelua hallitsee esimerkiksi Lasse Peltosen mukaan seuraavat elementit: sosiaalinen kompleksisuus, ilkeät ongelmat (wicked problems), monitoimijaiset prosessit, yksilöllistyvä (kansalais)yhteiskunta, eriytyvät preferenssit, rapistuvat auktoriteetit (decline of deference), häiriöt (market failure, state failure) ja sitoutumisen ongelmat.

Hallinnan (governance) ja ympäristöhallinnan käsitteistä puhui hyvin Rauno Sairinen. Hänen mukaansa hallinnan yhteisiä piirteitä ovat esimerkiksi: hallinnan muutokset ja siirtymät (vertikaalinen & horisontaalinen), muutokset hallinnan tyyleissä ja instrumenteissa, verkostojen tärkeys, huoli hallittavuudesta, vastuu velvollisuudesta ja hyväksyttävyydestä sekä puhe oppimisesta.

Siirtymä hallinnosta hallintaan ei ole lineaarinen prosessi vaan monien toimijoiden välistä vuorovaikutusta, jossa ovat läsnä konflikti, intressit ja taistelu vaikutusvallasta. Ympäristöhallinan lähestymistapoja ovat globaalius, deliberatiivisuus, osallistava, sopeutuva (adaptiivinen) ja refleksiivinen.

Maanantaina osallistuin Maan ystävien hallituksen IRC-kokoukseen, jossa keskusteltiin järjestön toimintasuunnitelmasta ja budjetista vuodelle 2008. Tiistaina istuimme Elvis Mikolan kanssa Käpylän lähikuppilassa aktivistikeskustelupiirissä. Tällä kertaa aiheena oli talonvaltauksiin liittyvä mahdollinen julkaisu sekä omat väitöskirjasuunnitelmani.

Jätä kommentti