Keskiviikko 14.11.2007 – kotitaloutemme luonnonvarojen kulutus (MIPS)

Osallistuimme alkusyksystä Suomen luonnonsuojeluliiton KotiMIPS-hankkeeseen (http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips/kotimips) pilottitaloutena. Hankkeessa mitattiin kahden hengen kotimme ekologista selkäreppua asumisen ja elintarvikkeiden osalta. Tulokset olivat siedettäviä. Selvästi suomalaisten keskitasoa alempana.

Asumisen luonnonvarojen kokonaiskäyttö kotitaloudessamme oli yhteensä 5000 kg henkilöä kohden vuodessa. Keskiverto suomalainen kuluttaa asumiseen 11 300 kg luonnonvaroja. Elintarvikkeen ekologinen selkäreppu oli omalta osaltamme taas 2100 kg henkilöä kohden vuodessa suomalaisten keskiarvon ollessa 5900 kg. Asumisen osalta eniten luonnonvarojen kuormitusta aiheutti kaukolämpö (2444 kg). Ruuan osalta taas ulkona syönti (792 kg) oli isoin osa selkäreppuamme.

KotiMIPS-hankkeessa on laskettu kiinnostavalla tavalla suomalaisten ekologista selkäreppua. Suomalainen kuluttaa keskimäärin 40 tonnia (40 000 kg) vuodessa luonnonvaroja eli 110 kiloa päivässä. Suurin osa tästä menee liikenteeseen (17,2 t), asumiseen (11,3 t) ja ruokaan (5,9 t). Sen sijaan kodin tavarat (2,9 t) sekä harrastukset ja vapaa-aika (2,0 t) kuluttavat vain pienen osan luonnonvaroja suhteessa edellisiin.

Jätä kommentti