Keskiviikko 22.3.

Pitkään Maan ystävien sisällä keskustelua aiheuttanut tiedoteluonnos Metsä-Botnian sellutehdashankkeesta laitetaan vihdoin eteenpäin. Ainakin STT tekee aiheesta uutisen. Varsinainen tiedote löytyy osoitteesta: http://www.maanystavat.fi/tiedotus_artikkeli.php?aid=726&kid=0 Maan ystävät tukee tiedotteellaan paikallisten ympäristöjärjestöjen vaatimuksia sellutehdashankkeen pysäyttämiseksi.

Ympäristöministeriön järjestämässä tilaisuudessa Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liitteyen keskustellaan YM:n tekemästä pohjapaperista ”Uuden sukupolven ympäristöpolitiikka”. Paperin luettuani väittäisin, että se on innostavinta ja parasta hallinnon tuottamaa tekstiä, mitä olen koko meneillään olevan hallituskauden aikana lukenut. Erityisesti itseäni lämmittää ajatus hallitusten välisen kansainvälisen luonnonvarapaneelin perustamisesta (IPCC:n roolia mukaillen). Lisäksi paperissa puhutaan mukavasti factor-tavoitteista, irtikytkennästä, kestävistä kulutus- ja tuotantotavoista, maailman ympäristöjärjestön perustamisesta sekä taloudellisista ohjauskeinoista.

Olen iltapäivän Suomen luonnonsuojeluliiton viestintävaliokunnan kokouksessa. Keskustelemme viestinnästä ja tiedotuksesta yleisesti, teemme vuoden 2006 toimintasuunnitelmaa, valitsemme liitolle uutta graafista ilmettä sekä kuuntelemme taloustutkimuksen teettämän kyselyn tuloksia. Kyselytutkimuksen perusteella Suomen luonnonsuojeluliiton tuntee 96 prosenttia suomalaisista. Suurin osa suhtautuu Liittoon kaiken lisäksi positiivisesti!

Illalla on Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin hallituksen kokous. Yhdessä Luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön kanssa Piiri on esittänyt, että Sipoonkorpeen perustettaisiin uusi kansallispuisto. Tiedote aiheesta löytyy osoitteesta: http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2006/sipoonkorpikp. Aamulla järjestetty tiedotustilaisuus on jymymenestys. Piirin hallituksen kokouksessa katsomme aiheesta näytettäviä uutisia. Piirin aktiivit Jussi Pesola (vpj) ja Jyri Mikkola (metsäryhmä) kävivät aiemmin päivällä näyttämässä Sipoonkorven maastoa myös toimittajille. Hallituksen kokous sujuu mukavasti. Päätämme toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja kevätkokouksen asialistasta. Lisäksi teemme päätökset paikallisyhdistyksille myönnettävistä avustuksista sekä käymme läpi lukemattomia muita ajankohtaisia asioita.

Jätä kommentti