Miksi pakolaisia ja paperittomia pitää auttaa?

Ulla Appelsin ihmettelee Iltasanomien kolumnissa miksi Kirkko on profiloitunut kielteisten turvapaikkapäätösten voimakkaana vastustajana.

Mielestäni vastaus on aika selvä.

Kyse on Suomen kiristyvästä maahanmuuttopolitiikasta, joka ei enää noudata humanitäärisiä arvoja.

Kiristyneen politiikan käytännöt ja menettelytavat ovat toistuvasti osoittautuneet ongelmallisiksi. Tämän todentavat lukuisat tuomioistuimien päätökset, joissa todetaan Maahanmuuttoviraston päätöksiä tehdyn väärin perustein.

Toisaalta asiaa voi ajatella myös inhimillisesti. Kyse on siitä, että hädässä olevia autetaan ja yhteiskunnan tasolla puolustetaan kaikkein heikko-osaisimpia.

Ohessa kolme muistutusta Ulla Appelsinille inhimillisestä toiminnasta.

Lue lisää

Toimenpiteitä paperittomien tilanteen johdosta

Suomessa paperittomien ihmisten määrä kasvaa muun muassa siksi, että sellaisten kielteisten oleskelulupapäätöksen saaneiden ihmisten määrä lisääntyy, joita ei voida palauttaa turvallisesti kotimaahan.

Jätimme 29.3.2017 Helsigin kaupunginvaltuuston kokouksessa yhdessä Thomas Wallgrenin, Veronika Honkasalon ja Yrjö Hakasen kanssa aiheesta valtuustoaloitteen.

Esitämme, että että kaupungin eri virastot laativat valtuustolle ehdotuksia siitä millä toimenpiteillä Helsinki voi edistää paperittomien tilannetta.

Valtuustoaloitteemme allekirjoitti noin 40 kaupunginvaltuutettua eri puolueista.

Valtuustoaloite 29.3.2017

Toimenpiteitä paperittomien tilanteen johdosta

Lue lisää