Miksi pakolaisia ja paperittomia pitää auttaa?

Ulla Appelsin ihmettelee Iltasanomien kolumnissa miksi Kirkko on profiloitunut kielteisten turvapaikkapäätösten voimakkaana vastustajana.

Mielestäni vastaus on aika selvä.

Kyse on Suomen kiristyvästä maahanmuuttopolitiikasta, joka ei enää noudata humanitäärisiä arvoja.

Kiristyneen politiikan käytännöt ja menettelytavat ovat toistuvasti osoittautuneet ongelmallisiksi. Tämän todentavat lukuisat tuomioistuimien päätökset, joissa todetaan Maahanmuuttoviraston päätöksiä tehdyn väärin perustein.

Toisaalta asiaa voi ajatella myös inhimillisesti. Kyse on siitä, että hädässä olevia autetaan ja yhteiskunnan tasolla puolustetaan kaikkein heikko-osaisimpia.

Ohessa kolme muistutusta Ulla Appelsinille inhimillisestä toiminnasta.

Lue lisää

Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeudet turvattava

Allekirjoitin yhdessä 60 muun helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun kanssa 1.3.2016 julkilausuman, jossa vaadimme turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamista.

Erityiskiitos Pilvi Torstille ja Sanna Vesikansalle aloitteellisuudesta asian suhteen! Kiitos myös kaikille muille valtuustokollegoille, jotka olette mukana tukemassa tärkeää asiaa!

Meillä allekirjoittaneilla helsinkiläisillä päättäjillä on kasvava huoli Suomen kiristyvästä maahanmuuttopolitiikasta, joka ei enää noudata humanitäärisia arvoja.

Julkilausumassa haluamme Helsingin jatkavan turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia kunnioittavaa kohtelua ja kaikille kuuluvan kaupungin kehittämistä. Se on viime kädessä jokaisen helsinkiläisen etu.

Alla yhteinen julkilausuma kokonaisuudessaan.

Lue lisää