Sähkönkulutus voidaan pitää nykytasolla

Valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategian sähkönkulutusennuste on julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan 94 – 98 TWh:n välillä. Vuonna 2011 kulutus oli 84,2 TWh.

Strategiassa pitää omasta mielestäni lähteä siitä, että kustannustehokkailla energiasäästötoimenpiteillä sähkönkulutus voidaan pitää nykytasolla tai jopa laskea.

Käytännössä sähkönkulutuksen vähentäminen onnistuu rakennusten, kotitalouksien ja raskaan teollisuuden energiatehokkuutta parantamalla.

Esimerkiksi Helsingin energiankulutus on kääntymässä laskuun vaikka väestömäärä kasvaa.

Lue lisää

Suomen teollisuuden suurimmat hiilidioksidipäästäjät

Tekniikka ja Talous julkaisi listan teollisuuden suurimmista hiilidioksidipäästäjistä Suomessa vuonna 2011.

Ehkä valmisteilla oleva kansallinen ilmasto- ja energiastrategia voisi lähteä siitä, että nimenomaan alla olevat 15 laitosta muutettaisiin päästöttömiksi/vähäpäästöisiksi tai suljettaisiin. Ainakin istuva hallitus lähtee siitä, että tavoitteena hallitusohjelmassa on hiilineutraali Suomi.

Tietysti herää kysymys, onko tämä realistista.

Lue lisää

Ruuhkamaksut sekä vaisu ilmasto- ja energiastrategia

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemä selvitys on osoittanut, että ruuhkamaksut vähentäisivät merkittävästi liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja päästöjä. Liikennemäärät laskisivat, ruuhkat lievenisivät, matka-ajat lyhenisivät, joukkoliikenteen käyttö kasvaisi ja liikenneturvallisuus paranisi. Myös elinkeinoelämä hyötyy ruuhkamaksuista. Seuraavaksi poliittisten päättäjien on syytä tehdä johtopäätökset ja ottaa ruuhkamaksu käyttöön mahdollisimman pian. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri: Ruuhkamaksut käyttöön heti. Iltapäivällä eduskunta kävi palautekeskustelun ilmasto- ja energiastrategiasta talousvaliokunnan lausunnon pohjalta. Jaksoin seurata lähes tyhjässä salissa käytyä keskustelua eduskunnan lehtereiltä pari … Lue lisää