Luontomarssi ja luontovaalit

Osallistuin tuhansien muiden joukossa Helsingissä lauantaina 18.3.2023 luontomarssille.

Viime vaaleista tehtiin ilmastovaalit. Nyt on tavoitteena luontovaalit.

On hienoa, että ympäristöjärjestöjen, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Allianssin kaltaiset järjestöt ovat löytäneet yhteisen tavoitteen luontokadon pysäyttämisestä.

Toivottavasti myös sosiaali- ja terveysalan järjestöt tunnistavat luonnon monimuotoisuuden keskeiseksi hyvinvointitekijäksi omassa toiminnassaan. Ovathan he jo ottaneet esimerkiksi ilmastokysymystä varsin hyvin haltuun.

Luontomarssin vaatimukset olivat varsin yksityiskohtaiset ja perustellut.

  1. Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista.
  2. Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 % bruttokansantuotteesta.
  3. Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.
  4. Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita.
  5. Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta.
  6. Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.

Kuolleella planeetalla ei ole hyvinvointia. Meidän pitää suojella luontoa. Pysäytetään luontokato! Kuunnellaan tiedettä. Suojellaan elämää. Muutetaan systeemi.

Anna ääni luonnolle.

Jätä kommentti