Helsingissä palkankorotusten sijaan vapaa-ajan korotuksia?

Päätimme Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.4.2021 myöntää kaupungin henkilöstölle kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 7,6 miljoonalla eurolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa maksimissaan 200 euron etua työntekijää kohti. Tämä on hieno ele ja tukee samalla koronapandemian takia kriisiin ajautunutta kulttuuri- ja liikunta-alaa.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin myös muista palkankorotuksista. Kun Helsingin tilinpäätös näytti noin 500 miljoonan ylijäämää, on noussut ääniä kaupungin työntekijöille maksettavista ylimääräisestä rahallisesta palkitsemisesta.

Ihmisillä on oikeus riittävään toimeentuloon ja on huolestuttavaa, miten alhaiset palkat kaupungilla useissa tehtävissä on.

Sen sijaan jos ajatellaan sitä, miten henkilöstö on venynyt koronapandemian aikana, niin mahdollisten rahallisen palkitsemisen ohella voisi olla hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta perusteltua antaa työntekijöille ylimääräistä vapaata tai vapaapäiviä.

Ylimääräiset vapaapäivät tietysti tarkoittaisivat työn jakamista eli monin paikoin sijaistarpeen huomioimiseksi lisäresurssien palkkaamista. Toisaalta tämä ehkä auttaisi juuri niitä, joihin koronapandemia on osunut kipeimmin eli niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa.

Eräs arvostamani poliitikko on kirjoittanut:

”Ohjaamalla tuottavuuden kasvu työn jakamiseen ja työajan lyhentämiseen, voimme parantaa ihmisten työssä jaksamista ja hyvinvointia. Kuuden tunnin työpäivä yhdistettynä riittävään vähimmäispalkkaan, toimivaan sosiaaliturvajärjestelmään ja perustuloon, lisäisi ihmisten vapaa-aikaa ja itsemääräämisoikeutta. Lyhyempi työviikko auttaisi murtamaan kierteen, jossa ihmiset joutuvat paiskimaan töitä turvataakseen toimeentulonsa, jota kuluttamalla he koettavat saavuttaa uraputkessa menetettyä hyvinvointia.”

Toki juuri tuossa valtuuston kokouksessa emme olleet päättämässä kaupungin työntekijöiden työajasta, mutta olisin kyllä iloinen, jos voisimme kehittää ajatteluamme niin, että palkankorotusten sijaan voisimme joskus edistää myös vapaa-ajan korotuksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyikin kokouksessa Eveliina Heinäluoman ja Reetta Vanhasen ponsiesityksen:

”Hyväksyessään määrärahan myöntämisen liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin eri henkilöstöryhmien työhyvinvointia ja kuormitusta koronakriisin keskellä sekä selvittämään tämän perusteella erilaisia malleja palkita työntekijöitä kuluvan vuoden 2021 osalta. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset.”

Mielestäni tämä on hyvä! On paikallaan selvittää työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä erilaisia palkitsemisen malleja. Itse toivon, että tässä yhteydessä tarkastellaan rahallisten palkitsemisten ohella myös esimerkiksi ylimääräisiä vapaita.

Onneksi tähän liittyen valtuutettu Mia Haglund on jo aiemmin keväällä 2021 tehnyt erinomaisen valtuustoaloitteen lyhennetyn työajan kokeilusta, jonka olen itsekin allekirjoittanut. Toivotaan, että tämä etenee.


Jätä kommentti