Raide-Jokeri uhkaa tuhota osan Patterimäen tulevasta luonnonsuojelualueesta

raide-jokeri-ja-patterimakiJohdin puhetta tiistaina 24.1.2017 ympäristölautakunnan kokouksessa. Lautakunnassa oli käsittelyssä mm. Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava.

Patterimäki on merkitty Helsingin uuden yleiskaavan kaupunkiluonto -liitekartassa suojeltavaksi alueeksi. Tällä merkinnällä on merkitty Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 esitetyt alueet.

Raide-Jokeri taas on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Kyseessä on koko Helsingin lähivuosien keskeinen joukkoliikennehanke.

Maankäytön kannalta Raide-Jokeri mahdollistaa täydennysrakentamista radan ympäristössä. Lisäksi Raide-Jokeri parantaa poikittaisen liikenteen palvelutasoa ja lisää joukkoliikenteen luotettavuutta. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia myös kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmanlaatuun.

Patterinmäki on korkea kalliomäki, jonka laella on monipuolista ketokasvillisuutta. Mäen rinteillä on erilaisia metsiä pohjoisosan kankaista eteläosan lehtoihin. Kallion länsiosassa on maisemallisestikin komea, yli 10 m korkea ja lähes pystysuoraan kohoava kalliojyrkänne.

Raide-Jokeri sukeltaa Patterimäen kohdalla tunneliin. Ongelmana on kuitenkin, että tunnelin myötä Patterimäen länsirinteen kallio aluskasvillisuuksineen uhkaa tuhoutua. Kaupunkisuunnittelussa ei ole huomioitu kunnolla sitä, että alue on merkitty luonnonsuojeluohjelmaan.

Tässä vaiheessa voi olla enää aika vaikea muuttaa Raide-Jokerin linjausta. Esityksestäni lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti lausua Patterimäen asemakaavasta seuraavaa:

”Raide-Jokeri kulkee Patterimäen länsipuolella osittain luonnonsuojeluohjelman alueella. Ympäristölautakunnan mielestä olisi tärkeää vielä selvittää mahdollisuuksia, joilla perustettavalle luonnonsuojelualueelle tulisi Raide-Jokerista mahdollisimman vähän haittoja.”

Seuraavaksi asiaa käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa sekä aikanaan kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Toivottavasti Patterimäen upealle alueelle löytyy vielä muitakin puolustajia kuin ympäristölautakunta.

***

PS. Kaupungin budjettineuvotteluissa viime vuoden lopulla Vihreä valtuustoryhmä sai esityksestäni neuvoteltua ympäristökeskukselle 200 000 euron ylimääräisen rahan.

Lisämääräraha päätettiin 24.1.2017 lautakunnassa kohdentaa viiteen vuonna 2017 toteutettavaan toimenpiteeseen.

– Uhanalaiset luontotyypit -kartoitus (50 000 euroa)
– Ilmanlaatumittaukset kaupunkibulevardien suunnittelun tueksi (50 000 euroa)
– Ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arviointi -selvitys (35 000 euroa)
– Purojen soveltuvuustarkastelu hulevesien vastaanottoon (35 000 euroa)
– Kaupungin rakennusten energiankulutuksen ja -tehokkuus-potentiaalin kartoitus (30 000 euroa)

Lisäpanostukset ovat pieniä, mutta on toki symbolisesti tärkeää, että luonnonsuojelutyöhön saatiin edes hiukan lisärahoitusta. Nykyisen rakentamispaineen alla luontoarvot pitäisi huomioida entistä tarkemmin ja paremmin.

Yksi kommentti artikkeliin ”Raide-Jokeri uhkaa tuhota osan Patterimäen tulevasta luonnonsuojelualueesta”

  1. Nämä raidejokerit jyräävät alleen kaiken mitä eteen tulee. Niiden tarkoitus ei olekaan parantaa nykyisiä liikenneyhteyksiä, vaan saada reitin ympäristöt ja viheralueet rakennettua täyteen uuusia lähiöitä ja asuinalueita.

    Raidejokerilinjan rakentaminen on lähes puolen miljardin euron investointi, vaikka busseilla on jo väylät valmiina. Bussiväylien liikenteen parantaminen olisi vienyt vain murto-osan raskaan raideliikenteen kustannuksista.

    Vastaa

Jätä kommentti