Kaupunginvaltuusto: Kestävyyskriteerien huomioiminen Helsingin sähkönhankinnassa

Valtuustoaloite-Ekoenergia-Leo StraniusKaupunginvaltuuston kokouksessa (11.3.2015) käytiin keskustelua vuoden 2014 talousarvion toteutumattomista sitovista toiminnallisista tavoitteista sekä kuntajakoselvityksestä.

Samassa kokouksessa jätin itse valtuustoaloitteen kestävyyskriteerien huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa.

Aloitteessa esitän, että Helsinki siirtyisi EKOenergia-ympäristömerkin tai vastaavat kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön käyttöön, kun sen sähkön ostosopimus seuraavan kerran uusitaan.

Aloitteen allekirjoitti yhteensä 47 kaupunginvaltuutettua 85 valtuutetusta. Mukana oli allekirjoittajia jokaisesta yhdeksästä eri valtuustoryhmästä.

Yksittäisten valtuutettujen aloitteet harvoin saavat näin laajaa kannatusta. Seuraavaksi asia menee kaupungin virastojen käsittelyyn ja palaa aikanaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Alla jättämäni aloite kokonaisuudessaan.

* * *

VALTUUSTOALOITE KESTÄVYYSKRITEERIEN HUOMIOIMISESTA HELSINGIN SÄHKÖNHANKINNASSA

Valtion vuoden 2013 Cleantech-periaatepäätöksen mukaan kuntien on sähköä ostettaessa otettava huomioon sähkön alkuperä ja pyrittävä ostamaan erityisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Hollannissa uusiutuvan sähkön ostaminen on kunnille jo pakollista. Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen hillitsee ilmastonmuutosta, luo työpaikkoja ja vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta.

On hyvä muistaa, että uusiutuvallakin energialla on ympäristövaikutuksia. Niihin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Esimerkiksi kalatien rakentaminen vesivoimalaitokselle mahdollistaa vaelluskalojen nousun voimalaitoksen ohi. Tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sijoituspaikkaa valittaessa. Tästä syystä esitämme, että Helsinki ottaisi sähkön hankinnassaan huomioon myös uusiutuvan sähkön ympäristöystävällisyyden.

Ympäristömerkin kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön valitseminen on vastuullista ilmastopolitiikkaa sekä konkreettinen teko puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön puolesta. Usea julkisen sektorin organisaatio kuten Ympäristöministeriö, Raha-automaattiyhdistys ja SYKE ostavat jo ympäristömerkittyä sähköä. Myös hyvin erilaiset isot yritykset kuten NCC Roads, Hong Kong -tavarataloketju tai Brunbergin suklaatehdas ostavat sähkönsä ympäristömerkittynä. Ympäristömerkitty uusiutuva sähkö tarjoaakin selkeää imagohyötyä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki siirtyisi EKOenergia-ympäristömerkin tai vastaavat kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön käyttöön, kun sen sähkön ostosopimus seuraavan kerran uusitaan.

Helsingissä 11.3.2015

 

Leo Stranius (Vihreät)

Jätä kommentti