Energiaa demokratiaan: Kohti yhdenvertaista Suomea

Leo Stranius - Energiaa demokratiaanDemokratia on länsimaisen hyvinvointivaltion perusta.

Demokratialla on myös merkitys yhdenvertaisuuden edistäjänä. Yhdenvertaisuus kattaa jokaisen ihmisen tasavertaisuuden etniseen taustaan, sukupuoleen, ikään, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Suomi tarvitsee lisää suoraa demokratiaa, eli suoria kansanäänestyksiä ja kansalaisaloitteita. Julkisin varoin tuotettu tieto voitaisiin saattaa paremmin kaikkien saatavaksi. Avoimuuden, demokraattisen päätöksenteon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä – myös ensi vaalikaudella.

Voimme vahvistaa suomalaista demokratiaa ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi seuraavilla viidellä keinolla:

1. Kohti yhdenvertaisuutta. Tasa-arvoisen avioliittolain läpivienti kokonaisuudessaan on turvattava. Nykyinen syrjivä translaki tulee muuttaa itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen nimissä. Asepalvelus tulee uudistaa kaikkia koskevaksi kansalaispalvelukseksi.

2. Suomesta hyvä maa muualta tuleville – ja muualla oleville. Suomen on oltava avoin maahanmuutolle. Rasismiin pitää puuttua, jotta kukaan ei joudu pelkäämään tai kokemaan itseään ulkopuoliseksi etnisen taustan takia. Suomen tulee olla myös aktiivinen maailmankansalainen, joka tukee reiluja pelisääntöjä, kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksien toteutumista myös Suomen rajojen ulkopuolella.

3. Lisää kansalaisaloitteita ja kansanäänestyksiä. On tärkeää turvata suoran vaikuttamisen mahdollisuudet. Tästä hyvä esimerkki on Tahdon 2013 -kampanja. Kaikilla tulee olla oikeus saada äänensä kuuluviin. Suomessa tulisi järjestää useammin kansanäänestyksiä. Hyviä kansanäänestyksen aiheita voisivat olla esimerkiksi ydinvoiman lisärakentaminen tai Nato.

4. Tehdään päätöksenteosta avointa. Keskeneräisistä asioista on lupa keskustella. Erilaiset päätösvaihtoehdot tulee saada avoimeen kansalaiskeskusteluun jo valmisteluprosessin aikana. Valmistelussa käytettävät aineistot ja taustaoletukset tulee saada verkkoon. Kansalaiskeskustelun vaikutukset päätöksentekoon pitää pystyä osoittamaan. Tiedonsaannin ja osallistumisen esteettömyys on turvattava. Valtionhallintoon ja hallitusneuvotteluihin tarvitaan lobbausrekisterit.

Lyhyellä aikavälillä eduskunnan valiokuntien asiakirjat on julkistettava ja asiantuntijakuulemiset lähetettävä suorana verkkoon. Pidemmällä aikavälillä kunnanvaltuustojen, lautakuntien ja kunnanhallitusten kokoukset sekä EU:n ministerineuvoston kokoukset on muutettava avoimiksi, esimerkiksi suorien verkkolähetyksien avulla.

5. Vapautamme julkisin varoin tuotetun tiedon kaikille. Kaikki julkisesti tuotettu, yksityisyydensuojaa vaarantamaton tieto on saatava avoimeksi ja koneluettavaan muotoon korvauksetta. Asiakirja-aineistoille on määrättävä maksukatto ja kaikki julkiset, yksityisyyden suojaa vaarantamattomat asiakirjat laitettava saataville nettiin. Kaikille päätöksenteon tasoille on luotava sähköiset palvelut, joissa on reaaliaikaisesti saatavilla kaikki valmisteluun ja päätettäviksi tulevat asiat sekä päätökseen vaikuttavat asiakirjat liitteineen.

Demokratia ja yhdenvertaisuus kulkevat käsi kädessä. Kaikkien tulee olla yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuuden pohjalle on hyvä kehittää yhteiskunnallista dialogia päätöksentekijöiden ja kansalaisten välille.

Lisätään kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, arvostetaan moninaisuutta ja tehdään päätöksenteosta avointa. Nyt jos koskaan.

Jätä kommentti