Soidensuojelussa osavoittoja – kokonaisuus pettymys

SuojellaansuotYmpäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti 5.12.2014 kompromissiratkaisunsa soidensuojeluohjelman suhteen.

Ministeri ilmoitti, että neuvottelut valtion arvokkaiden suomaiden siirrosta alkavat välittömästi.

Lisäksi neuvotellaan yritysten kanssa luonnonarvoiltaan rikkaiden suoalueiden saamisesta suojelun piiriin. Yksityisten maanomistajien kuuleminen käynnistyy ennakkokyselyllä, ja soidensuojelun täydennysohjelmaa valmistelevan työryhmän toimikautta jatketaan 30.9.2015 asti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että soidensuojeluohjelman toteutus siirtyy seuraavalle hallitukselle. Tämä on valtava pettymys. Kaiken piti olla lokakuun lopussa jo valmista, ja kirjeet maanomistajille lähettämistä vaille valmiit. Mahdollisuudet saada 100 000 hehtaaria soita suojeluun tällä hallituskaudella menetettiin siinä vaiheessa, kun tuore ympäristöministeri pisti ohjelman valmistelun tauolle.

Toisaalta kompromissiratkaisuun sisältyy kuitenkin osavoittoja. Tämä tuli itselleni selväksi, kun keskustelin Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkavan kanssa puhelimessa ja luin Luonto-Liittoa työryhmässä edustaneen Keijo Savolan pika-analyysia tilanteesta.

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote löytyy täältä:
Soidensuojelun ensimmäinen vaihe tärkeää toteuttaa tällä hallituskaudella

Tärkein osavoitto on, että maanomistajien kuuleminen ja valtiomaiden suojelu aloitetaan välittömästi. Tältä osin ministerin kompromissiratkaisu on hyvin lähellä sitä, mitä luontojärjestöt ja allekirjoittanut ovat matkan varrella esittäneet useaan otteeseen.

Muut osavoitot ovat mm. seuraavat:
– Yhtiömaista käytävien neuvotteluiden aloittaminen.
– Mahdollisuus luonnonsuojelulain mukaiseen ohjelmaan säilyy.
– Ely-keskusten tukeminen arvokkaiden kohteiden markkinoinnissa.

Kompromissiratkaisun takana on varmaankin ennen kaikkea Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton aktiivien väsymätön työ. Lisäksi pohjalla on ex-ministeri Ville Niinistön kaudella tehty hieno valmistelu. Soidensuojeluohjelman vesittyminen on ollut paha pettymys. Onneksi ihan kaikkea ei vielä menetetty.

Kannattaa lukea myös keskiviikkona 3.12.2014 suopäivässä esittämäni ratkaisumalli:
Näin soidensuojeluohjelma voidaan vielä toteuttaa

Jätä kommentti