Ympäristölautakunta: Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit

Kallio Block Party 2014Ympäristölautakunta kokoontuu tiistaina 25.11. klo 16.15 alkaen Viikissä.

Tuolloin käsitellään mm. Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit. Kokouksen esityslista löytyy täältä.

Kriteerit koskevat tapahtumia, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 1000 henkeä ja joissa myydään tai tarjotaan pakkaamatonta ruokaa.

Listassa on viisi kriteeriä ja kaksi suositusta.

Kriteereiden/suositusten ohella ympäristölautakunta suosittaa, että kaupungin tapahtumapaikkojen vuokrahinnoittelun muutosten yhteydessä otetaan käyttöön lautakunnan ehdotus Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmän (tai vastaavan järjestelmän) rakentaneille tapahtumille 30 % alennus aluevuokrasta.

Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit

1. Tapahtumajärjestäjä toimittaa jätehuoltosuunnitelman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa.

a. Kaupungin ympäristökeskus käy läpi jätehuoltosuunnitelman ja tarvittaessa neuvoo tapahtumanjärjestäjää jätehuollon suunnittelemisessa.

b. Tapahtumanjärjestäjä voi halutessaan käyttää valmista jätehuoltosuunnitelman pohjaa.

2. Tapahtumajärjestäjä selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa hyvissä ajoin (n. 60 vrk ennen tapahtumaa) ja toimittaa mahdollisen meluilmoituksen vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

3. Tapahtuman järjestäjä tiedottaa tapahtumasta etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja muille kohteille. Tapahtumajärjestäjän tulee neuvotella myös riittävästä meluntorjunnasta sellaisten kohteiden, esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja kirkollisten laitosten, kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.

4. Tapahtumanjärjestäjä huolehtii, että korvatulppia on saatavilla tapahtumissa, jotka saattavat aiheuttaa haittaa yleisön kuulolle. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertit ja moottoriurheilutapahtumat.

5. Tapahtumanjärjestäjä järjestää tapahtuma-alueelle pullojen, tölkkien ja tuoppien palautusjärjestelmän, mikäli käytössä ei ole biohajoavat kertakäyttöastiat.

Suositukset

6. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan vastaamaan siitä, että tapahtumassa on tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

7. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan huolehtimaan siitä, että vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä.

* * *

Mitä mieltä itse olet? Miten ympäristöasiat tulisi näkyä Helsingin tapahtumissa?

Jätä kommentti