Vapon vastuullisuus vuotaa: 5 kohtaa

Vapo Oy on kertonut panostavansa turpeenkaivuun vastuullisuuteen ja investoivansa vesiensuojeluun. Yritys pitää tänään keskiviikkona (12.12.) vastuullisuusseminaarin Helsingin Musiikkitalolla.

Lupauksistaan huolimatta yhtiö jatkaa vesien ja suoluonnon turmelua. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat paikalla seminaarin ulkopuolella tempaisemassa ja kertomassa Vapon vastuullisuuslupauksien ongelmista osallistujille.

Vapo väittää panostavansa turpeenkaivuun vastuullisuuteen ja investoivansa vesiensuojeluun. Tästä huolimatta vesien pilaantuminen ja suoluonnon turmelu jatkuu.

Suomen luonnonsuojeluliitto listasi 5 kohtaa, joista Vapon vastuullisuus vuotaa:

1. Suurin osa turvekenttien vesistöpäästöistä jää edelleen huomiotta. Rankkasateiden ja tulvien aikaisia vesistöpäästöjä ei mitata, vaikka näistä muodostuu suurin osa päästöistä. Rantoja liejuunnuttavia humus- ja rautapäästöjä ei luvissa huomioida. Turvekenttää ympäröivistä eristysojista tulevat päästöt jäävät myös huomiotta.

2. Ympäristölupien vaatimuksia ei ole noudatettu. Monilla turvesoilla rikotaan ympäristöluvan ehtoja. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi, sillä valvontaa tekee Vapo itse, yhtiön palkkaama konsultti tai pätkätyöläisenä suolla toimiva koneurakoitsija. Viranomainen ei ennätä tehdä riippumatonta valvontaa.

3. Parhaaseen vesiensuojelutekniikkaan olisi pitänyt jo investoida. Vapo on luvannut rakentaa kaikille turvetuotantosoille parhaat käytössä olevat vesienkäsittelymenetelmät vuoteen 2014 mennessä. Nykyisten ympäristölupien mukaan päästöjen pitäisi jo nyt olla parhaan tekniikan mukaisella tasolla. Aiemmin Vapo kertoi näin olevankin.

4. Ojittamattomille soille perustetaan yhä uusia turvekenttiä. Suomen soita on ojitettu niin paljon, ettei täysin luonnontilaisia soita enää ole suurimmassa osassa maata. Ojittamattomat soiden osatkin ovat arvokkaita. Vapo hakee jatkuvasti turvelupia merkittävältä osaltaan ojittamattomille soille.

5. Turpeenkaivun ilmastopäästöjä ei voi välttää. Suot ovat Suomen luonnon nopeimmin hupeneva hiilivarasto. Turpeen energiakäytön kasvinhuonekaasupäästöt ovat polttoaineistamme suurimmat, yhteensä yhtä suuret kuin koko liikenteen päästöt. Näiden tosiasioiden kiistäminen ei ole vastuullista.

Onneksi turpeen energiakäytöstä ollaan luopumassa. Viimeksi maanantaina (10.12.) ympäristöministeri Ville Niinistö totesi Dohan ilmastokokousta koskevassa tiedotustilaisuudessa, että turpeen käyttöä tulee Suomessa vähentää.

Jätä kommentti