Työhyvinvointifoorumi: Itsensä johtaminen, muutos ja erilaisuus

Osallistuin keskiviikkona (14.11.) Työturvallisuuskeskuksen sekä valmennus ja konsulttiyritys Humapin järjestämään Esimiesten työhyvinvointifoorumiin.

Tilaisuudessa pohdittiin ihmisen hyvinvoinnin, onnellisuuden ja erityisesti työhyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä sekä käytiin läpi mm. Maslowin tarvehierarkiaa työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Työhyvinvointi on kokemus. Se mihin kiinnitetään huomiota, se kasvaa. Kannattaa siis miettiä, onko syytä aina penkoa sitä, mikä on huonosti vai mieluimmin miettiä niitä juttuja, jotka ovat hyvin.

Jos esimerkiksi kysytään, kiusaako esimies, niin tuleehan sitä silloin vääjäämättä mieleen tilanteita, joissa esimies ei ole kohdellut hyvin. Jos taas mietitään onnistuneita palautetilaisuuksia tai sitä, mitä itse on tehnyt työhyvinvoinnin edistämiseksi, tulee ehkä helpommin korostettua niitä hyviä puolia. Kriittisyydellä on kuitenkin toki sijansa ja tärkeä merkitys työyhteisössä, kunhan vain positiivisuutta on riittävästi.

Huipputiimin tunnusmerkki onkin se, että positiivisen palautteen suhde negatiiviseen/kriittiseen palautteeseen on viiden suhde yhteen. Tätä voi miettiä myös henkilökohtaisesti. Annanko enemmän ja missä suhteessa positiivista vai negatiivista palautetta kollegoilleni, alaisilleni tai esimiehelleni?

Hyvä työ voidaan määritellä esimerkiksi seuraavalla kaavalla: työolot x työn sisältö x työtaidot x johtaminen. Tämän lisäksi hyvä työhyvinvoinnin mittari on mielestäni Pekka Harju-Autin kehittämä palkkalaskuri: Miten laskea todellinen palkka?

Aamupäivän kestäneessä sessiossa käsiteltiin erityisesti itsensä johtamista, muutosta ja erilaisuutta. Ohessa on näihin liittyen vielä muutama hihaan/muistivihkoon tarttunut ajatus:

1. Energisoiva ja kukoistava itsensä johtaminen.
– Positiiviset tunteet – Sitoutuminen – Suhteet – Merkitys – Saavutus
– Kysy joskus itseltäsi: Mitä tulee töihin, kun itse tulen töihin?

2. Elämäntaidot muutoksessa
– Kysyn ja kuuntelen
– Olen valmis kokeilemaan uusia tapoja toimia
– Osaan luopua totutuista rutiineista ja käytänteistä
– Osaan käsitellä muutokseen liittyviä tunteita
– Osaan priorisoida ja sanoa ei
– Otan vastuuta uuden yhteisön rakentamisesta
– Huolehdin omasta jaksamisesta
– Siedän keskeneräisyyttä

Ihmiset ovat muutostilanteen hyväksymisessä eri vaiheessa. Muutosprosessista tulee helpompi, mitä aiemmin keskeneräisistä ideoista ja ajatuksista pystytään avoimesti puhumaan.

3. Erilaisuus
– Jokainen katsoo maailmaa aina omien lasien läpi – jokainen ymmärtää aina oikein.
– Jokainen tekee aina omista lähtökohdistaan käsin parhaansa
– Olettamisen sijaan kokeile kysymistä

Tämän lisäksi kannattaa ehkä lukaista myös nämä:
– Kirjoitussarja Hyvästä johtamisesta
Hyvä vuorovaikuttaja
Kymmenen ajatusta kesälle: Richard Wiseman – Minuutissa muutokseen

Kiitos erinomaisesta aamupäivätilaisuudesta Työturvallisuuskeskukselle ja Humapille!

Yksi kommentti artikkeliin ”Työhyvinvointifoorumi: Itsensä johtaminen, muutos ja erilaisuus”

Jätä kommentti