Helsingin Uutisten vaalikonevastaukset

Julkaisen sivuillani mahdollisuuksien mukaan ainakin tärkeimpien vaalikoneiden vastaukset.

Tässä vastaukset Helsingin Uutisten vaalikoneeseen. Muut vaalikonevastaukset löytyvät täältä ja näkemyksiäni eri kysymyksiin voi käydä lukemassa sivujen Politiikka ABC-Ö -osasta

Ohessa kysymykset, vastaukseni ja lyhyet perustelut:

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän
– Eri mieltä

LEO: Jokaisella pitää olla mahdollisuus laittaa lapsensa päivähoitoon tulotasosta riippumatta.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla
– Samaa mieltä

LEO: Ketään ei tule jättää yksin kotiin kuolemaan. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus hyvää hoitoon iästä, tulotasosta ja asuinkunnasta riippumatta.

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.
– Eri mieltä

LEO: Kielitaito auttaa maahanmuuttajien kotoutumisessa. Ketään ei voi kuitenkaan pakottaa vasten omaa tahtoaan opiskelemaan kieltä.

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni
– Samaa mieltä

LEO: Päihdehuollon kuntoutusyksiköitä kannattaa perustaa sinne, missä niille on tarvetta.

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta
– Eri mieltä

LEO: Kunnallisilla peruspalveluilla ja sosiaalietuuksilla, kuten toimeentulotuella pidetään huolta ihmisten perustarpeista. Helsingissä tulisi kokeilla perustulomalliin perustuvia työttömyystukiratkaisuja. Nykyinen tukiviidakko ei ole kenenkään etu.

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä
– Samaa mieltä

LEO: Joukkoliikenne on ympäristöystävällinen ja järkevä tapa liikkua kaupungissa. Myös maksutonta joukkoliikennettä tulisi kokeilla Tallinnan esimerkkiä seuraten.

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat
– Eri mieltä

LEO: Peruskoulutus on investointi tuleviin sukupolviin eikä siitä kannata karsia. Mahdolliset säästötavoitteet kannattaa kattaa verokorotuksilla tai ympäristölle haitallisten tukimuotojen karsimisella.

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä
– Samaa mieltä

LEO: Lähtökohtana palveluiden tuotannossa tulee olla asiakkaiden etu. Yksityistäminen voi joissain tilanteissa parantaa palveluita ja säästää kustannuksia, mutta mitenkään automaattista tämä ei ole. Julkisin varoin tuotetut terveyspalvelut painottavat kansanterveydellisiä näkökohtia, kun taas yksityiset terveyspalvelut painottavat liiketaloudellisia näkökohtia. Terveydenhuollon yksityistämistä tulee hillitä. On tärkeää, että kunnallisista terveyspalveluista vastaa viime kädessä julkinen sektori.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä
– Osittain samaa mieltä

LEO: Kunnan tehtävä on tuottaa asukkaille hyviä palveluja eikä toimia suojatyöpaikkana. Kuntatyöntekijöitä on turha pitää töissä toimettomana, jos resurssit ovat pois koulutuksesta ja perusterveydenhuollosta.

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun
– Osittain samaa mieltä

LEO: Kuukausipalkka olisi paikallaan ainakin isommissa kunnissa, jotta esimerkiksi kaupunginhallituksen jäsenillä olisi oikeasti aikaa ja mahdollisuus paneutua asioihin kunnolla.

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille.
– Samaa mieltä

LEO: Ketään ei saa jättää kadulle. Romanikerjäläiset ja kaikki muut erityisryhmät tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan palveluiden tarjonnassa.

12. Perhe saa valita lapselleen koulun vapaasti mistä tahansa Helsingistä, vaikka se johtaisi koulujen entistä pahempaan eriytymiseen.
– Osittain eri mieltä

LEO: Koulujen eriytyminen on merkittävä ongelma. Tärkeintä on pitää huolta kaikkien koulujen opetuksen laaduista (ja maineesta), jotta niihin hakeuduttaisiin. Eriytymistä ehkäistään parhaiten kaavoittamalla mahdollisimman hyviä asuinalueita. On kuitenkin hyvä, että koululaiset voivat valita esimerkiksi Steinerkoulun tai koulun, joka on erikoistunut esimerkiksi musiikkiin, urheiluun tai johonkin kieleen. Valinnanmahdollisuus lisää opiskelumotivaatiota.

13. Lasten kotihoidon kuntalisää tulee reilusti korottaa, jotta alle 3-vuotiaita voi halutessaan hoitaa kotona (nyt tuki iästä riippuen 135-264 e/kk).
– Samaa mieltä

LEO: On lasten etu, että vanhemmilla on mahdollisuus olla kotona lapsen kanssa vähintään 3-vuotiaaksi asti.

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista.
– Eri mieltä

LEO: Maahanmuuttajalapset on sijoitettava päiväkoteihin ja kouluihin samoilla periaatteilla kuin muutkin lapset. Kiintiöt eivät ole mahdollisia. Etnisen taustan perusteella ei voi osoittaa tai evätä keneltäkään koulupaikkaa. Kysymys on yhdenvertaisuudesta.

15. Helsinki tarvitsee kansainväliseksi vetonaulakseen Guggenheim-museon.
– Eri mieltä

LEO: Guggenheimin sijaan kannattaa tukea ruohonjuuritason kansalaistoimintaa, kulttuuria ja taidetta.

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin lukuisia pienempiä lähikirjastoja.
– Eri mieltä

LEO: Helsinkiin tarvitaan uusi keskustakirjasto, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että lähikirjastoja lakkautetaan.

17. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama laajan palvelun terveysasema kuin useita pieniä terveysasemia.
– Eri mieltä

LEO: Pieniä terveysasemia tarvitaan vastaamaan ihmisten päivittäisiin hoitotarpeisiin. Sen sijaan erikoissairaanhoito, jota tarvitaan harvemmin, voi olla keskitetty isompiin sairaaloihin.

18. Uusille asuinalueille tulevaa asuntokantaa pitää suunnitella niin, että aiempaa suurempi osa on kaupungin vuokra-asuntoja.
– Samaa mieltä

LEO: Kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa omaa asuntoa. Vuokra-asuntojonot Helsingissä ovat jo nyt kohtuuttoman pitkät. Vuokra-asunnot mahdollistavat kohtuuhintaisen asumisen kaikille.

19. Yksityisautoilua tulee hillitä nostamalla reilusti pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja.
– Samaa mieltä

LEO: Yksityisautoilu aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia ja melua. Pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja nostamalla voidaan tehdä joukkoliikenteestä kilpailukykyisempi ja halvempi. Kaikkein tehokkain keino liikenteen haittojen vähentämiseksi olisi kuitenkin ruuhkamaksut.

20. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vanta ja Sipoo on liitettävä yhdeksi kaupungiksi, jotta seutua voidaan kehittää kokonaisuutena.
– Samaa mieltä

LEO: Pääkaupunkiseudun kuntien ja hallinnon yhdistäminen olisi hyvä asia. Keinotekoiset kuntarajat aiheuttavat kaavoitusongelmia ja pirstovat yhdyskuntarakennetta. Kuntarajat estävät myös palveluiden tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Kuntaliitosten tulee kuitenkin edetä vaiheissa ja vapaaehtoisesti. Myös asukkaiden tulee päästä vaikuttamaan asiaan eri vaiheissa.

Jätä kommentti