Tasa-arvoinen avioliittolaki

Seurasin eilen eduskunnan lähetekeskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista.

Lakialoitteessa ehdotetaan avioliittolakia muutettavaksi tasa-arvoiseksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Avioliiton lisäksi muutos mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien yhteisen sukunimen ja perheen ulkoisen adoptio-oikeuden.

Lakialoitetta vastustetaan käsittääkseni muun muassa siitä syystä, että (1) homous on raamatun vastaista, syntiä tai paha asia ja rappeuttaa moraalia, (2) avioliitto on pyhä ja kuuluu vain miehelle ja naiselle, (3) muutos saattaa avata tien kohti moniavioisuutta, sukurutsausta tai insestiä sekä (4) mahdollistaessaan perheen ulkopuolinen adoption olisi lasten kannalta huono juttu.

Ohessa vastaus yllä esitettyyn kritiikkiin eli neljä syytä puolustaa tasa-arvoista avioliittolakia:

1. Ihmisten tulisi olla yhdenvertaisia lain edessä sukupuolesta, ihon väristä ja myös seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Suomen perustuslakikin edellyttää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

2. Avioliittolakia on muutettu vuosien ja vuosikymmenten varrella lukemattomia kertoja. Arvot ovat muuttuneet ja lainsäädännön tulee seurata perässä. Nyt on jälleen yhden muutoksen aika.

3. Lakialoitteessa mahdollistetaan avioliitto samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä, ei moniavioisuutta tai mitään muuta.

4. Lapsen etu on saada turvalliset, rakastavat sekä lapsesta hyvin huolehtivat vanhemmat. Se, että vanhemmat ovat samaa sukupuolta, ei tutkimusten mukaan vaikuta lapseen kielteisesti.

Setan Taloustutkimuksella helmikuun lopulla teettämässä kyselyssä 47 % vastaajista kannatti nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Vain 38 % vastusti muutosta. 11 prosentille asialla ei ollut merkitystä.

Eduskunnan lähetekeskustelussa lakialoitteen valmistelua tehneen työryhmän vetäjä ja kansanedustaja Lasse Männistö piti erinomaisen puheenvuoron: Tasa-arvon puolustaminen vaatii rohkeutta.

Jätä kommentti