Näkökulmia kulutusyhteiskuntaan

Älä osta mitään -päivän (25.11.) yhteydessä Luonto-Liitto järjesti ”Näkökulmia kulutusyhteiskuntaan” -seminaarin Helsingissä Kirjasto 10:ssä.

Taloselämä-lehden haastattelussa Matti Räisänen Kaupan liitosta laskee, että kauppapäivää kohden liikevaihto on 125 miljoonaa euroa. Käytännössä kulutus on siis noin 24 euroa suomalaista kohden päivittäin. Tämän verran jäisi kuluttamatta, mikäli kaikki suomalaiset viettaisivät Älä osta mitään -päivää.

Seminaarissa olivat puhumassa Stadin aikapankista Ruby van der Wekken, mainostoimisto Dynamosta Peggy Baer ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta Päivi Suihkonen.

Ohessa seminaarissa pitämäni avauspuheenvuoron esitys, Stadin aikapankin esittelyvideo sekä Peggy Bauerin esitys.

Leo Stranius: Näkökulmia kulutusyhteiskuntaan (seminaarin avaus):

Stadin aikapankki: Miten aikapankki toimii ja mihin sitä voi käyttää

Aikapankki: Miten se toimii? from Aikapankki on Vimeo.

Peggy Bauer: Ekologiset arvot ja ”mainosmaailma” – Mahdoton yhtälö?

Lisäksi kannattaa tutustua Päivi Suihkosen gradutyöhön eettisestä kuluttamisesta. Työ on luettavissa täällä: ”Ei markkinavoimien armoilla” Eettisen kuluttajan toimijuudesta.

Päivi kuvailee gradunsa tiivistelmässä eettistä kuluttajaa seuraavasti:

”Eettistä kuluttajaa kuvaillaan itsenäiseksi ja rationaaliseksi toimijaksi, joka etsii tietoa, perehtyy asioihin ja tekee tietoisia valintoja. Hän toimii saamansa tiedon pohjalta, vaikka se tarkoittaisikin hankalampia valintoja. Arvomaailmaan muodostetaan henkilökohtainen, tietoinen suhde. Eettinen kuluttajuus muodostuu myös monista pienistä teoista: oikeista valinnoista kaupassa, kierrättämisestä, ekologisesta liikkumisesta. Ruokaostokset koetaan erityisen tärkeiksi. Merkittävä valinta on myös oman kulutuksen tasosta päättäminen. Eettisellä kuluttajalla on hyvä itsekuri, mutta hän ei halua samaistua askeetikkoihin. Vaikka eettiset valinnat merkitsisivätkin luopumista, kuluttaja nauttii elämänhallinnastaan. Arvojen mukaan eläminen tuo henkistä hyvinvointia ja voimauttaa elämään yksilön itsensä johtamaa elämäntarinaa.”

Jätä kommentti