Sosiaalinen media ja järjestötoiminta

Olin keskiviikkona (29.9.) puhumassa OK-opintokeskuksen Sosiaalinen media järjestötoiminnassa -seminaarissa.

Omassa esityksessäni pohdin, miten yhteiskunta on muuttunut viime vuosikymmenten aikana, mitkä ovat vapaaehtoistoiminnan trendit sekä miten sosiaalinen media on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan järjestötoimintaan. Mitä mieltä itse olet?

Ohessa lopuksi esittämäni johtopäätökset:

1. Kansalaistoiminta ei ole kriisissä. Se on muuttut. Ihmisten vaikuttamistyö ei kanavoidu pelkästään vaaleissa äänestämiseen, puoluepoliittiseen toimintaan tai kansalaisjärjestöjen kautta tapahtuvaksi aktiivisuudeksi. Vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapakokeiluksi ja kevytaktivismiksi.

2. Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia. Pelkoperäisen lähestymistavan sijaan toiminnan lähtökohdaksi kannattaa ottaa avoimuus ja läpinäkyvyys. Sosiaalinen media kautta vaikuttaminen on (1) helppoa, halpaa, nopeaa ja kaikkien ulottuvilla, (2) se on ajasta ja paikasta riippumatonta, (3) yhteisöllisyyttä voimistavaa, (4) tekee hallintokäytännöistä helppoja ja parantaa tiedon saatavuutta sekä (5) tarjoaa matalan kynnyksen tulla mukaan toimintaan. Lisäksi verkko (6) mahdollistaa joukkoälyn ja älyn ylijäämän tehokkaan hyödyntämisen.

3. Järjestäytynyt toiminta tulee sopeuttaa ihmisten hetkittäiseen ja kevyeen osallistumiseen. Kyse ei ole siitä, miten ihmiset saadaan sitoutettua olemassa olevaan järjestörakenteeseen. Kyse on siitä, miten kollektiivisesta ja organisoituneesta toiminnasta tehdään sellaista, että se kestää ihmisten läpivirtauksen ja sitoutumattomuuden – että siihen on todella mahdollista osallistua ilman vahvaa sitoutumista ja oman identiteetin luovuttamista.

Kiinnostava ja ajankohtainen aihe! Kiitos järjestäjille hyvin onnistuneesta tilaisuudesta! Hauska esimerkki siitä, miten eri tahot pyrkivät vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa sosiaaliseen mediaan on kansainvälisen Greenpeacen kampanja ”Unfriend Coal”

Mitä mieltä itse olet? Miten sosiaalinen media on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan järjestötoimintaan?

Jätä kommentti