Suomen vastuu luonnon monimuotoisuuden suojelussa – Kiihtyvä sukupuuttoaalto

Kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa (28.4.) keskusteltiin Suomen vastuusta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Paikalla olivat puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäen lisäksi ympäristöministeri Paula Lehtomäki, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen. Kokouksessa nousi esille erityisesti ajatus monivuotisen tutkimusohjelman käynnistämisestä luonnon monimuotoisuuden yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä Suomelle.

Vuosi 2010 on luonnon monimuotoisuuden teemavuosi
Vuosi 2010 on luonnon monimuotoisuuden teemavuosi

Upeaa, että poliittinen johtomme sitoutuu kiihtyvän sukupuuttoaallon pysäyttämiseen. Kokouksen vaikuttavimman puheenvuoron käytti kuitenkin professori Ilkka Hanski.

Hanskin mukaan lajien luontainen sukupuuttonopeus on noin 0,001 prosenttia sadassa vuodessa. Ihmisen toiminnan seurauksena sukupuuttonopeus on kiihtynyt tuhatkertaiseksi ja on nyt noin prosentin verran sadassa vuodessa. Vuoteen 2050 mennessä sukupuuttonopeus tulee Hanskin mukaan kiihtymään kymmeneen prosenttiin.

Syy on selvä. Lajien elinympäristöjen häviäminen ja pirstaloituminen, joka on seurausta luonnonvarojen ylikulutuksesta. Tietoa luonnon tilasta on tarjolla suhteellisen hyvin. Tarvitaan kuitenkin analyysia siitä, millä keinoilla suojelua voitaisiin tehokkaimmin edistää. Hanskin mukaan yhtään luonnontilaista metsää ei saisi enää hävittää.

Kokouksen keskustelussa nousi esille useita hyviä keinoja kiihtyvän sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi. Tässä ehkä tärkeimmät asiat, joita pitäisi saada seuraavaksi eteenpäin.

Luonnon monimuotoisuuden pysäyttäminen vuoteen 2016 mennessä vaatii seuraavia toimenpiteitä:

– Selvitys eri lakien tehostamismahdollisuuksista, jolla voidaan pysäyttää luonnon köyhtyminen.
– Suomen kansalliselle biodiversiteettiohjelmalle oma rahoitusohjelma.
– Luonnon monimuotoisuudelle haitallisten tukien poistaminen (esim. turve).
– Verotuksen painopisteen siirtäminen luonnonvarojen verotukseen.
– Tutkijoiden ja päättäjien yhteinen biodiversiteettipaneeli Suomeen (vrt. IPCC, IBPES).
– Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen tulevan hallitusohjelma keskeiseksi tavoitteeksi.

Lisää kokouksesta ministeriöiden yhteisestä tiedotteesta: Luonnon monimuotoisuuden taloudellinen merkitys kaipaa selvitystä

Yksi kommentti artikkeliin ”Suomen vastuu luonnon monimuotoisuuden suojelussa – Kiihtyvä sukupuuttoaalto”

Jätä kommentti