Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen vauhtia

Aamulla (24.11.) olin YLE Radio Itä-Uusimaan suorassa lähetyksessä keskustelemassa Sipoonkorven kansallispuistosta. Sipoonkorven alue on valtakunnallisesti tärkeä kohde niin luonnonsuojelun kuin virkistyskäytönkin osalta. Voidaan puhua pääkaupunkiseudun itäisestä keuhkosta Nuuksion kansallispuiston ollessa se läntinen keuhko.

Alueella sijaitsee vanhoja metsiä, lehtoja ja arvokkaita perinnebiotooppeja. Tähän mennessä alueella on tavattu lähes 100 valtakunnallisesti uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia. Ilman suojelutoimia Sipoonkorven säilyminen ei ole selvää, koska aluetta uhkaavat moninaiset rakentamis- ja maankäyttöpaineet.

Maamme hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut selvittämään mahdollisuudet perustaa Sipoonkorven kansallispuisto. Valitettavasti ympäristöministeriö ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki ovat vastustaneet kansallispuiston perustamista.

Tällä hetkellä monet odottavat Metsähallituksen selvityksen valmistumista Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Selvitys tulee osoittamaan, että kansallispuiston perustamiselle ei ole olemassa merkittäviä esteitä ja Sipoonkorpi täyttää kirkkaasti kansallispuiston edellytykset. Tämän luonnonsuojelijat ja luonnonsuojelujärjestöt ovat tienneet jo pitkään. Seuraavaksi paine tulee keskittää ympäristöhallintoon ja maamme hallitukseen, jotta myös siellä asia ymmärrettäisiin.

Parhaimmillaan kansallispuisto voitaisiin perustaa jo vuoden 2010 aikana. Valtion ja Helsingin omistamia suojelukelpoisia maita on alueella yli 2000 hehtaaria. Jotta hanke etenenisi jouhevasti, tarvitaan tietysti valtion rahoitusta. Rahaa tarvitaan virkistyskäytön reitistön suunnitteluun ja toteutukseen sekä vapaaehtoisiin maakauppoihin alueen maanomistajien kanssa. Myös ekologiset yhteydet tulee turvata. Käytännössä tämä tarkoittaa Mustavuori-Östersundomin Natura-alueen liittämistä mukaan. Näin osa kansallispuistosta saadaan aivan Helsingin kupeeseen.

Luonnonsuojelujärjestöt kuten Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Luonto-Liitto tulevat toimimaan asiassa aktiivisesti. Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen olisi kaikkien etu. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät oman parhaansa ja edistävät aktiivisesti kansallispuiston perustamista.

Jätä kommentti