Neste Oil vähättelee rikkidioksidipäästöä – haitat ihmisille ja ympäristölle merkittäviä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri tiedottaa 16.7.2009
Neste Oil vähättelee rikkidioksidipäästöä – haitat ihmisille ja ympäristölle merkittäviä

Nesteen Porvoon jalostamolta pääsi STT:n välittämien tietojen mukaan ilmaan keskiviikkona 15.7.2009 13 tonnia rikkidioksidia. Jalostamon edustaja on todennut, että pitoisuudet ovat niin pieniä, että varsinaisia terveyshaittoja ei pitäisi syntyä. Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin arvion mukaan terveyshaittojen riski oli todella suuri. On väärin vähätellä tällaisia tapahtumia.

”Yleisölle ei tule antaa sellaista kuvaa, että isoistakaan päästöistä ei välitetä. Terveysriskejä ja ympäristön pilaantumista aiheuttavista tapahtumista on tiedotettava todenmukaisesti ja niiden estämiseksi tulee tehdä kaikki mahdollinen. Laitosten ympäristölupiin tulee saada tarkempia määräyksiä vastaavia tilanteita varten”, huomauttaa piirin varapuheenjohtaja Pertti Sundqvist.

WHO:n suositusten mukaan ilmassa saisi olla korkeintaan 0,5 milligrammaa rikkidioksidia kuutiometrissä ilmaa (lyhytaikainen, 10 min altistus). Raja on alhaisempi pidemmälle, esimerkiksi tunnin altistukselle. Porvoon tapauksessa altistus on voinut kestää useampia tunteja. 13 milligrammaa kuutiometrissä aiheuttaa välittömiä ärsytysoireita ja on välittömästi vaarallinen. Rikkidioksidin hajun tuntee vasta, kun sitä on noin 8 milligrammaa kuutiometrissä. Silloin, kun haju tuntuu, ollaan jo kymmenkertaisesti ylitetty WHO:n lyhytaikaisen altistuksen raja ja ollaan hyvin lähellä välittömiä terveyshaittoja aiheuttavaa pitoisuutta.

Rikkidioksidi on ilmaa raskaampaa. Se ei siis kohoa pilviin ja laimene siellä. Rikkidioksidi kulkee kohtuullisen ohuena kerroksena maan pinnan lähellä. 13 tonnia muuttaa 1 000 000 000 kuutiometriä ilmaa vaaralliseksi. Hitaasti kulkeva kaasu laskeutuu vähitellen maahan ja muuttuu rikkihapoksi.

”Porvoon tapauksessa todennäköisesti kilometrien päässä vuotokohdasta pitoisuus on ollut niin suuri, että terveyshaitat ovat erittäin todennäköisiä terveillekin ihmisille. Astmaatikot kärsivät paljon kauempanakin”, arvioi Pertti Sundqvist.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää tietyiltä toiminnanharjoittajilta ympäristölupaa. Luvissa annetaan määräyksiä siitä, paljonko normaalin toiminnan aikana saa päästää haitallisia aineita jätevesien mukana viemäreihin tai päästöinä ilmaan. Niissä annetaan joskus myös määräyksiä toiminnasta poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Haitallisia päästöjä sattuu usein esimerkiksi vesistöihin ja haittojen tahallinen vähättely on aivan liian yleistä.

”Porvoon laitoksella sattunut tapaus osoittaa, että poikkeuksellisia tilanteita varten tarvitaan tarkkoja määräyksiä. Ympäristölupaviranomaisten tulisi ottaa tällaisten päästöjen mahdollisuus huomioon lupaehdoissa. Myös pelastus- ja turvallisuusalan viranomaiset antavat omia määräyksiään vaaran uhkaa aiheuttaville laitoksille”, kommentoi piirin puheenjohtaja Leo Stranius

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri pitää erittäin tärkeänä, että ympäristölupien ehtoja harkitaan tarkasti. Onnettomuustapauksissakin päästöt on pidettävä niin vähäisinä kuin mahdollista. Tunteja jatkunut myrkyllisen aineen päästö Neste Oilin tuotantolaitokselta vaikuttaa välinpitämättömyydeltä lähiympäristön asukkaita ja luontoa kohtaan.

Lisätietoja
– Varapuheenjohtaja Pertti Sundqvist, puhelin 050 432 8281
– Puheenjohtaja Leo Stranius, puhelin 040-754 7371

Jätä kommentti