Talonvaltauspohdintaa

Pyörittelimme keskiviikkona Elina Mikolan kanssa näkökulmaa talonvaltauksia käsittelevään puheenvuorokirjoitukseen Alue ja Ympäristö -lehteen. Nähdäksemme talonvaltaukset ovat olleet yksi näkyvä kansalaisaktivismin muoto Helsingissä 2000-luvulla. Kirjoituksemme tarkastelee talonvaltauksia kansalaisaktivismin muotona, jossa luodaan urbaaneja utopioita sekä etsitään vaihtoehtoisia elämäntapoja ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Talonvaltauksista lisää esimerkiksi Elina Mikolan ja Riina Simosen graduista sekä allekirjoittaneen ja Mikko Salasuon toimittamasta verkkojulkaisusta:

– Mikola: Toisenlainen tila on mahdollinen! Etnografinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista: http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.phtml?id=18131

– Simonen: Talojen valtaajat – kuudes protestiaalto autonomista yhteisöä etsimässä: http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.phtml?id=18932

– Stranius & Salasuo: Talonvaltaus liikkeenä – miksi squat ei antaudu?: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/talonvaltaus.pdf

Jätä kommentti