Tiistai 26.2.2008 – Vesivoimaa ja Turvetta lisää?

Pekkarisen vesivoima- ja turvepuheet ovat saaneet koomisia piirteitä. Ohessa muutamia kommentteja Vuotokseen, Kollajaan ja turpeen energiakäyttöön.

EU:n uusiutuvien energialähteiden lisäämistavoitteen saavuttamisessa vesivoiman lisärakentamisella ei ole merkitystä. Esimerkiksi Kollajan ja Vuotoksen tekoaltaat olisivat yhteensä alle kaksi promillea Suomen energiasta, puoli prosenttia sähköstä ja vain kuudeskymmenesosa EU:n uusiutuvan energian lisäystavoitteesta.

Vuotosta ja Kollajaa vastaava uusiutuvan energian lisäys saataisiin esimerkiksi yhdellä tuulivoimapuistolla. Altaita vastaava määrä säätövoimaa voidaan saada biokaasulla. Ruotsissa avattiin syksyllä merituulipuisto, joka tuottaa 330 gigawattituntia sähköä vuodessa ja Tanskassa on pari 600 gigawattitunnin puistoa.

Vesivoimalla on merkittäviä haittoja luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten toimeentulolle sekä turismille. Rakennettua koskiluontoa ja tekoaltaiden alle hukutettua suoerämaata eikä kultturimaisemaa saada enää koskaan takaisin. Allasvesivoima ei ole koskaan puhdasta vaan tekoaltaista karkaa hiilidioksidia ja metaania fossiiliseen tahtiin.

Turpeen energiakäytöstä tulisi luopua vuoteen 2020 mennessä. Energiaturpeen käytön vähentäminen on yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Turpeen syöttötariffijärjestelmä ja varastointituki tulisi purkaa sekä valmistevero palauttaa mahdollisimman pikaisesti.

Turpeen käytöstä lauhteena voidaan luopua kokonaan (korvataan tuulivoimalla, maakaasulla) sekä kaukolämmön ja teollisuuden vastapaineen osalta suureksi osaksi (korvataan puulla). Tämän jälkeen turvetta jäisi vielä 5-10 TWh, jota voidaan korvata edelleen metsätähteillä ja ruokohelvellä. Turpeen ja hiilen käytölle ei tule myöntää enää rakennuslupia.

Turve on kivihiiltäkin pahempi kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Turpeenotto köyhdyttää maamme suoluontoa ja pilaa vesistöjä. Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät 20 prosenttia, kun turpeenpoltto korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla. Jos turpeen käyttöä jatketaan, muilla sektoreilla (liikenne, teollisuus..), tulee tehdä voimakkaampia toimia.

Jätä kommentti