Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelu käynnistyi – perjantai 25.5.2007

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajat valitaan tulevana viikonloppuna Riihimäellä. Olen ehdolla liittohallituksen puheenjohtajaksi. Aiheeseen liittyvä tietode löytyy osoitteesta:
http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2007/liittokokoustiedote

Olin koko päivän Jyväskylässä. Kauppa- ja teollisuusministeriö ja ministeri Mauri Pekkarinen olivat kutsuneet eri tahoja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelun aloitusseminaariin. Pidin tilaisuudessa Suomen luonnonsuojeluliiton edustajana pyydetyn alustuspuheenvuoron. Esityksessäni pyrin korostamaan sitä, että ilmastokysymys koskee yhteiskunnan kaikkia sektoreita. Kyse ei ole vain yksittäisestä vippaskonstista tai jonkin tietyn voimalan rakentamisesta. Toin esille myös kansalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta sekä ilmastopolitiikan mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Peräänkuulutin tuulivoiman syöttötariffeja (takuuhintajärjestelmää) sekä vaadin turpeen energiakäytön lopettamista. Suomen tulisi sitoutua pitkän aikavälin päästövähennystavoitteisiin, jossa päästöjä vähennettäisiin asteittain ensin 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (EU-tavoitteen mukaan) ja sen jälkeen 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä (IPCC suositusten mukaan) vuoden 1990 tasosta.

Pekkarinen piti tilaisuudessa hyvän aloituspuheenvuoron. Valitettavasti keskustelu päivän mittaan keskittyi kuitenkin jälleen kerran Suomen kansallisten etujen ajamiseen. Siinä yhteydessä myös ministerin mielipide pitkän aikavälin kunnianhimoisista tavoitteista oli haihtunut savuna ilmaan. Pekkarinen kysyikin paikallaolijoilta suoraan, että eiköhän oltaisi valmiita hyväksymään se, että Suomi tavoittelisi itselleen selvästi alle 20 prosentin päästövähennystavoitetta EU:n sisäisessä taakanjaossa eli maakohtaisessa allokaatiossa. Suomi pyrkii näin saamaan itselleen mahdollisimman pienen päästövähennystavoitteen vähät välittämättä kansainvälisen ilmastopolitiikan onnistumisesta. Tätä ympäristöjärjestöissä ei olla todellakaan valmiita hyväksymään! Sota on julistettu.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi piti tilaisuudessa hyvän puheenvuoron. Ympäristöministeriön tiedote aiheesta löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=235006&lan=fi&clan=fi

Pekkarisen höpinöistä voi saada jotain kuvaa kauppa- ja teollisuusministeriön tiedotteesta osoitteesta:
http://www.ktm.fi/index.phtml?i=2193&s=222

* * *

Illan päätteeksi viimeistelimme vielä mielipidekirjoitusta Helsingin Sanomiin YTV:n pääkaupunkiseudulle suunnittelemasta jätteenpolttolaitoksesta. Viimeistelin myös Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin esittelyn viikonlopun liittokokousta varten. Lisäksi sain kutsun mennä puhumaan Helsingin kaupungin tietokeskukseen Suomen ympäristöpolitiikan tilasta ja gradustani (http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.phtml?id=16103).

Jätä kommentti