Lauantai – maanantai 18.-20.11.2006

Mediterranean NGO Meeting
“Improving environmental cooperation after Barcelona+10”
19.11.2006 at the premises of the League of Arab States
Cairo, Egypt

Osallistuin Maan ystävien edustajana ja Kehys ry:n tukemana kansalaisjärjestöjen laajaan tapaamiseen ”Improving environmental cooperation after Barcelona +10” Kairossa. Tapaamiseen osallistui noin 70 eri EU:n ja Välimeren maiden hallinnon, parlamenttien ja kansalaisjärjestöjen edustajaa. Olin ainoa kansalaisjärjestöjen edustaja Suomesta. Kokouksen tarkoitus oli vielä eteenpäin Välimeren alueen kestävän kehityksen ohjelmaa.

EU:n ympäristökomissaari Stavros Dimas toi kokouksen alussa pitämässään puheenvuorossa terveisiä Nairobin ilmastokokouksesta. Hänen mukaansa maat pääsivät Nairobissa yhteisymmärrykseen siitä, että tarvitaan kansainvälisesti 50 prosentin päästövähennykset vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston vaarallinen, yli kahden asteen, lämpeneminen vältetään. Mikäli merenpinta nousee puolimetriä, pelkästään Egyptin Niilin suistossa kaksi miljoonaa ihmistä menettää kotinsa. Lisäksi meren pinnan nousulla olisi dramaattisia vaikutuksia alueen maatalouteen ja vesihuoltoon.

Välimeren huono tila uhkaa 143 miljoonan rannikolla elävän ihmisen terveyttä ja elinkeinoja. Välimeren suojelemiseksi tehdystä Barcelonan sopimuksesta huolimatta vesistön tila on huonontunut. Suurin osa Välimeren saastumisesta johtuu teollisuuden ja asutuksen jätevesipäästöistä. Alueen nopean kaupungistumisen myötä jätemäärä on kolminkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana, ilmanlaatu heikkenee ja energian käyttö nelinkertaistuu vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi aavikoituminen vaikuttaa jo nyt alueen maatalouteen ja maaseudun elinoloihin.

Kokouksessa keskusteltiin kansalaisjärjestöjen lausunnosta seuraavan päivän (20.11.) EU:n ja Välimeren alueen ympäristöministereiden kokoukselle. Keskeimmät vaatimukset liittyivät alueen ohjelman rahoituksen turvaamiseen, hallinnon läpinäkyvyyteen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksiin. Kansalaisjärjestöjen lausunnossa toivottiin kansalaisjärjestöjen työn vahvistamista sekä kestävän kehityksen mekanismien toimeenpanon ja seurannan parantamista. Lisäksi toivottiin ilmastonmuutoksen voimakkaampaa huomioimista.

Kokouksessa keskusteltiin myös EU:n ja Välimeren alueen ulkoministereiden tapaamiselle luovutettavasta lausunnosta. Ulkoministerikokous järjestetään Tampereella 27.-28.11. Suomella on näissä kokouksissa EU:n puheenjohtajamaana keskeinen rooli. Ulkoministereiden tapaamiseen halutaan tuoda selkeä viesti, että ympäristö- ja kestävän kehityksen kysymykset tulee ottaa Välimeren alueen yhteistyössä tosissaan.

EU:n jäsenvaltioiden ja Välimeren alueen maiden yhteistyö aloitettiin Barcelonassa 1995. Puolentoista vuoden välein kokoontuva ulkoministerikokous on prosessin tärkein instituutio. Yhteistyössä on mukana kaikki EU:n 25 jäsenmaata sekä 10 Välimeren alueen kumppania.

Välimeren alueella on erityisen kiinnostava rooli pohjois-etelä dialogissa. Eikä keskustelussa voitu välttää myöskään Palestiinan tilannetta. Pääsääntöisesti kokouksen keskustelu pyöri kuitenkin teknisissä kysymyksissä. Kokousjärjestelyt olivat sietämättömän ylelliset. Aikataulut pettivät pahasti kun kahden tunnin jälkeen oltiin jo kaksi tuntia myöhässä. Näin yleiskeskustelulle jäi vain vähän aikaa. Kokouksen yhteydessä pidettiin myös Välimeren alueen parlamentaarikkojen kokous.

Kokouksen myötä valmistelin kaksi lehdistötiedotetta. Ensimmäisen teimme Euroopan Maan ystävien nimissä yhdessä Välimeren alueen (MedNet) koordinaattori Eugene Clancyn kanssa. Toinen lehdistötiedote julkaistiin Kehys ry:n ja Suomen Maan ystävien toimesta suomalaiselle medialle tavoitteena tiedottaa asiasta myös Suomessa.

Lisätietoja:

Maan ystävien ja Kehys ry:n tiedote: Ympäristöministerit epäonnistuivat Kairossa alueen keskeisten ympäristöongelmien torjunnassa:
http://www.maanystavat.fi/tiedotus_artikkeli.php?aid=828&kid=0

Euroopan Maan ystävien lehdistötiedote: EU neglecting key environmental problems in Mediterranean:
http://www.foeeurope.org/press/2006/EC_20_Nov_Cairo_Minist.htm

Ympäristöministeriön tiedote: Euroopan alueiden tasapainoinen kehittäminen vaatii uusia keinoja:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=209856&lan=fi

Barcelona Convention: protecting the Mediterranean Sea:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28084.htm

Horizon 2020: De-polluting the Mediterranean Sea by 2020:
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm

Euroopan Maan ystävien MedNet-kampanja:
http://www.foeeurope.org/mednet/about.htm

Mediterranean Information Office (for Environment Culture and Sustainable Development):

Home

Jätä kommentti