Demokratiapoliittinen selonteko

Kävin torstaina 8.5.2014 eduskunnan perustuslakivaliokunnan avoimessa kuulemistilaisuudessa koskien hallituksen esitystä demokratiapoliittiseksi selonteoksi. Kuuleminen lähetettiin suorana verkossa ja se on nähtävillä oheisen linkin takana. Alla kuulemistilaisuudessa pitämäni esitys. Kirjallinen lausuntoni löytyy täältä (pdf): KANE-Demokratiapoliittinen selonteko-PeV-08052014-Stranius.