Maailmanpolitiikan tuulia: Arabikevät, Afrikka ja globaali demokratia

Kävin tänään (13.3.) aamupalalla muutaman muun järjestöjohtajan kanssa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikaisen kanssa, vaikka olisi ehkä pitänyt olla vastustamassa Helsingin kaupungin metsähakkuita Meri-Rastilassa.

Tiilikaisen mukaan aiemmasta kaksinapaisesta kylmän sodan maailmasta on siirrytty monenkeskisyyteen.

Tulkinta tapahtuu kuitenkin liian helposti edelleen vanhan, valtioihin perustuvan, maailmanjärjestyksen näkökulmasta. Globalisaation myötä tilalle on tullut enemmän valtioista riippumatonta monenkeskisyyttä. Kaikki toimijat eivät ole enää valtioita. Mukaan ovat tulleet ylikansalliset järjestöt, yritykset ja rahoituslaitokset.

Tiilikainen totesi osuvasti Suomen roolista maailmalla:
”Pienen maan ei tarvitse tuntea itseään pieneksi, jos sillä on suuria ajatuksia.”

Itse kysyin Tiilikaiselta arabikevään merkityksestä, Afrikan tilanteesta sekä globaalin demokratian mahdollisuuksista. Ohessa on pohdintaa tästä näkökulmasta.

Lue lisää