Annetaanko kaikkien kukkien kukkia?

Luonnonsuojelija-lehti (2/2010)

Järjestötyön tärkeimpiä voimavaroja Suomen luonnonsuojeluliitossa on vapaaehtoisten panos. Ei ole siis yhdentekevää, miten turvataan uusien ihmisten helppo mukaantulo. Toinen haaste on tietysti varmistaa nykyisten aktiivien motivaatio ja jaksaminen.

Siinä missä toisille paikallinen luonnonsuojelutyö on tärkeä inspiraation lähde, haluavat toiset edistää valtakunnallista tai kansainvälistä luonnonsuojelutyötä.

Perinteisesti Suomen luonnonsuojeluliitto on rakentanut toimintaansa paikallistoiminnan varaan. Uudet sukupolvet eivät välttämättä kiinnity enää yhteen paikkaan vaan pikemminkin sukkuloivat erilaisten paikkojen, teemojen ja kampanjoiden välillä. He ovat kiinnostuneita luomaan hiilineutraalia yhteiskuntaa, suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja vapautumaan luonnonvarojen ylikulutuksesta.

Vaikka Luonnonsuojeluliitto on iso järjestö, on järkevää miettiä, mihin voimavarat kohdistetaan. Samalla pitäisi kuitenkin pitää mielessä, että vapaaehtoiset syttyvät usein yksittäisistä ja satunnaisista kysymyksistä. Luonnonsuojeluliiton tulisikin tarjota enemmän matalan kynnyksen paikkoja tulla mukaan toimintaan sitoutumatta järjestötoimintaan sen laajemmin tai pidemmäksi aikaa.

Voidaan ajatella kahdenlaista järjestöstrategiaa. (1) Rajataan ja priorisoidaan tiukasti itselle tärkeät kampanjat ja pyritään estämään mahdollisten rönsyjen syntyminen. Näin toimivat Suomessa esimerkiksi Greenpeace ja WWF. (2) Toinen vaihtoehto on se, että tärkeiden keihäänkärkikampanjoiden ohella luodaan ilmapiiri, joka kannustaa ja antaa mahdollisuuden monimuotoiselle ja kukoistavalle toiminnalle. Tätä voidaan kutsua ”annetaan kaikkien kukkien kukkia” -strategiaksi.

Erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvassa luonnonsuojelutoiminnassa on tärkeää, että kannustamme muita toimimaan heille tärkeissä kysymyksissä sen sijaan, että kokisimme muiden tekemisen itsellemme ja omalle toiminnallemme uhkana.

Suomen luonnonsuojeluliitto menestyy niin kauan kuin se ja sen toimijat jaksavat kiinnostua uusista asioista ja jakaa tämän myötä syntyneet hedelmät muiden kanssa. Voitot ympäristökamppailuissa ovat mahdollisia, kun kieltäytyy kyynistymästä, lannistumasta tai lannistamasta muita. Tarvitsemme keskuudessamme erityisesti niitä, jotka ovat niin vahvoja, että jaksavat kannustaa ja tukea muitakin toimimaan heille tärkeissä luonnonsuojelukysymyksissä.

Leo Stranius
Luonto-Liiton pääsihteeri

Jätä kommentti