10 asiaa luonnon monimuotoisuudesta

Potsdam-instituutti julkaisi 25.3.2022 hyvän listan siitä, mitä meidän kannattaisi erityisesti huomioida tai muistaa biodiversiteetistä.

Kuva: © pixabay.com · Atlantios / Potsdam Institute

Tässä muutama poiminta tai nosto raportista:

1. Pidetään huolta hiilinieluista. Maan ja merien ekosysteemit ovat toistaiseksi sitoneet noin 55 prosenttia ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näiden ekosysteemien tuhoaminen vapauttaa hiilidioksidia ja vaurioittaa ekosysteemien kykyä sitoa sitä lisää. Ilmastostressin vuoksi monet metsät ovat alttiimpia hyönteistuhoille tai metsäpaloille.

2. Suhteemme luontoon ja eläimiin tekee meidät sairaaksi. Luonnon monimuotoisuus auttaa myös terveyden vahvistamisesta. On arvioitu, että 75 prosenttia tartuntataudeista, mukaan lukien COVID19, on zoonooseja eli eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja. Mitä enemmän valloitamme luontoalueita ihmistoiminnan käyttöön ja edistämme luonnon tuhoa tehomaataloudelle ja eläintuotannolla, sen suuremmaksi käy uusien vakavien tartuntatautien riski. Lisäksi tuotantoeläimille syötetyt antibiootit tekevät bakteereista entistä vastustuskykyisempiä. Luontokadon ehkäisyssä on kyse myös välittömästä ihmisten terveyteen liittyvistä seikoista.

3. Katse maan alle. Luonnonsuojelussa huomiota saavat luonnollisesti ihmiselle tutut ja suuret eläimet, kuten tiikerit, norsut ja pandat. Se, mikä jää helposti huomaamatta, on pinnan alla kytevä ja sykkivä monimuotoisuus. Maan alla olevat mikro-organismit ovat tärkeitä kaikelle maan päällä kasvavalle. Meidän tulee pitää huolta myös tästä osasta monimuotoisuutta.

4. Ohjataan rahat luonnonsuojeluun eikä sen tuhoamiseen. Tällä hetkellä noin 140 miljardia dollaria käytetään vuosittain biologisen monimuotoisuuden suojeluun maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan käytämme kuitenkin 500 miljardia dollaria julkista tukea sekä arviolta 2 600 miljardia yksityisiä investointeja aloille, jotka vahingoittavat luonnon monimuotoisuutta.

Kaikki elämä on riippuvaista luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Maapallon rajallisuuden kanssa ei voi neuvotella. Ei ole kohtuutonta vaatia 30-50 prosenttia alueista suojeluun. On radikaalia ja kohtuutonta ajatella, että nykymeno voisi jatkua tai, että ihmisen käytössä pitäisi olla 50-70 prosenttia koko maapallon pinta-alasta. Tällä hetkellä 77 % maa-alueista lukuun ottamatta jään peittämää Etelämannerta on jo muutettu voimakkaasti ihmisten käyttöön.

Listan takana on 45 tutkijaa, jotka ovat nostaneet kymmenen luonnon monimuotoisuuden avainaluetta, jotka linkittyvät myös erottamattomasti toisiinsa.

Tässä Potsdam-instituutin 10 pakollista tietoa luonnon monimuotoisuuden tutkimuksesta.

  1. Ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden suojelu yhdessä
  2. Planetaarisen terveyden vahvistaminen
  3. Piilotetun biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen
  4. Biokulttuuristen elinympäristöjen edistäminen
  5. Metsien kestävä käyttö
  6. Maatalouden muutos
  7. Maan ja luonnonvarojen suojelu
  8. Kansainvälisen infrastruktuurin ja kestävän kehityksen koulutuksen laajentaminen
  9. Tutkimustiedon saatavuuden ja avoimen käytön varmistaminen
  10. Biodiversiteettiä edistävien kannustimien asettaminen

Koko raportti luettavissa ja ladattavissa täältä.


Jätä kommentti