Ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittäminen Helsingissä

Tein kaupunginvaltuustossa (22.5.2019) aloitteen, että Helsingissä selvitettäisiin käyttötalouden ja investointien osalta ympäristölle haitalliset käytännöt. Vähän samaan tapaan kuin valtion tasolla on selvitetty ympäristölle haitallisia tukia.

Alla aloite kokonaisuudessaan. Aloitteeseen tulee aikanaan kaupungin vastaus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittäminen Helsingissä

Kaupunkistrategia lähtee siitä, että vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta. Strategian mukaan:

”Kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata pitkällä aikavälillä ja kaupunki on kilpailukykyinen sijaintipaikka yrityksille.”

Valtio on eri yhteyksissä selvittänyt ympäristölle haitallisia tukia valtion tasolla. Esimerkiksi ympäristöministeriön selvityksen mukaan (2013) Suomessa on ympäristölle haitallisia tukia lähes kolmen miljardin edestä. Nämä ympäristölle haitalliset tuet ovat voittopuolisesti verotukia, joita ei kaupungilla ole.

Helsingin ja kuntien tapauksessa verotuksen sijaan olisi tärkeää selvittää mikä osuus kaupungin käyttömenoista ja investoinneista on ympäristölle suoraan tai välillisesti haitallista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittää ympäristölle haitallisten käytäntöjen ja toimien määrän kaupungin budjetissa.

Leo Stranius (Vihreät)

Yksi kommentti artikkeliin ”Ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittäminen Helsingissä”

Jätä kommentti