Helsingin energiakäänne – Kohti hiilivapaata kaupunkia

Hiilivapaa Helsinki Leo StraniusHelsinki otti 2.12.2015 ensimmäisen merkittävän askeleen kohti energiakäännettä kun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin energiayhtiö Helen Oy:n kehitysohjelman.

Helsinki siirtyy näin erilliseen lämmöntuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuvaan hajautettuun ratkaisuun.

Iso kiitos kaikille, jotka olivat mukana vaikuttamassa päätökseen!

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Entä mitä seuraavaksi pitää tehdä? Vauhtia pitää nopeuttaa ja vaikuttavuutta lisätä. Seuraavassa vastauksia näihin kysymyksiin.

Käytännössä Hanasaaren kivihiilivoimala suljetaan 31.12.2024 mennessä ja lämmöntuotanto korvataan yhdellä tai useammalla biolämpökeskuksella.

Ensimmäisessä vaiheessa Salmisaaren öljylämpökeskus korvataan pellettilämpökeskuksella. Tämän jälkeen rakennetaan korvaavaa uusiutuvaa (pelletti ja/tai hake) kaukolämpökapasiteettia Vuosaareen, jotta Hanasaaren voimalaitos voidaan sulkea. Ratkaisu jättää merkittävästi tilaa energiatehokkuuden lisäämiselle sekä uusille ja hajautetuille lämmöntuotantoratkaisuille (esim. lämpöpumput, aurinkolämpö ja geoterminen lämpö).

Päätös on historiallinen ja syntyi juuri sopivasti Pariisin ilmastokokouksen ollessa käynnissä.

Valitettavasti nyt tehty ratkaisu ei ole täydellinen ja siihen liittyy muutamia heikkouksia. Seuraavaksi vauhtia pitää kiihdyttää ja horisonttia laajentaa.

Ohessa on kolme asiaa, joita kannattaa vielä edistää ja seurata aktiivisesti.

1. Aikataulu on liian hidas. Hanasaaren sulkemisaikataulu on toivottoman hidas. Olisi ollut toivottavaa saada siirtymä käyntiin jo ennen 2020-luvun puoliväliä. Ilmastonmuutos ei odota ja taloudellisestikin olisi järkevää toimia edelläkävijänä ja tehdä investoinnit etupainotteisesti.

2. Kivihiilen käyttö jatkuu. Kaupunki ei tällä päätöksellä luovu vielä kokonaan fossiilisista polttoaineista tai edes kivihiilestä vastoin maan hallituksen tavoitetta luopua kivihiilen käytöstä kokonaan 2020-luvulla. Kaupunki on toki linjannut olevansa hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Olisi kuitenkin ollut toivottavaa, että tässä kohtaa olisi sitouduttu myös 100 % uusiutuvien tavoitteeseen.

3. Biomassa on ongelmallista. Biomassan käyttöön liittyy ilmeisiä riskejä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi puun polttaminen lisää yhtä lailla päästöjä ilmakehään kuin kivihiilikin, vaikka sen laskennalliset päästöt ovatkin nolla (perustuen siihen, että poltettu biomassa sitoutuu hiilen lyhyessä kierrossa uuteen puun kasvuun).

Luovutaan kivihiilestäNäistä ongelmista johtuen tein kaupunginvaltuustossa kaksi ponsiehdotusta, jotka kaupunginvaltuusto myös hyväksyi:

– Selvitetään mahdollisuudet luopua kivihiilestä Helsingin energiankäytöstä kokonaan 2020-luvulla

– Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön biomassan kestävyyskriteerit kaupungin energiantuotannossa

Oikealla olevista äänestyskartoista voi tarkistaa ketkä valtuutetut olivat valmiita tukemaan kivihiilestä kokonaan luopumista ja biomassan kestävyyskriteerejä.

Biomassan kestävyyskriteeritKaupunginvaltuuston kokous ja aiheesta käyty keskustelu on katsottavissa täältä.

Haluan kiittää kaikkia kaupunginvaltuutettuja lähes yksimielisestä päätöksestä Helen Oy:n kehitysohjelman suhteen. Upeaa, että Helsingin kaupunginvaltuustosta löytyi niin laaja enemmistö uusiutuviin ja energiatehokkuuteen perustuvan hajautetun ratkaisun puolesta. Lisäksi haluan kiittää valtuuston selvää enemmistöä, joka ilmaisi tukensa esityksilleni selvittää kivihiilestä luopumisen ja biomassan kestävyyskriteerien edellytykset kaupungin energiantuotannossa.

Erityisesti haluan kiittää Hiilivapaa Helsinki –kampanjan aktiiveja. Kiitos Hanna Hakko ja Laura Meller! Kiitos myös kaikille muille toimijoille, jotka olitte mukana mahdollistamassa tämän päätöksen.

Lopuksi haluan kiittää myös kaupunginjohtaja Jussi Pajusta hänen yhdessä Pekka Saurin kanssa marraskuun lopussa tekemästä ilmastolupauksesta puolittaa henkilökohtaiset päästönsä. Olen itsekin tehnyt tuon saman lupauksen. Kaikkien panosta tarvitaan. Ja mikäli kaupunginjohtaja kaipaa henkilökohtaista konsultaatiota hiilijalanjälkensä puolittamiseen, olen valmis auttamaan. Itse asiassa itsekin kaipaisin apua siihen, miten ihmeessä pystyn puolittamaan oman noin 3 tonnin hiilijalanjälkeni.

Helsinki otti 2.12.2015 askelia kohti hiilivapaata Helsinkiä. Joskus pitkäaikaiset tavoitteet muuttuvat päätöksenkautta todeksi. Oli hieno pyöräillä kaupungintalolta yöllä kotiin Käpylään Sörnäisten rantatietä pitkin. Musta kivihiilikasa erottui maisemasta vielä selkeästi. Pian sitä ei siinä kuitenkaan enää ole. On ollut etuoikeus olla mukana tekemässä tätä päätöstä.

2 kommenttia artikkeliin ”Helsingin energiakäänne – Kohti hiilivapaata kaupunkia”

Jätä kommentti