Puheenvuoro suurmielenosoituksessa rauhan ja ympäristön puolesta

Suurmielenosoitus Kuva Sonja Martikainen

Perjantaina 24.10.2014 Helsingissä järjestettiin YK:n päivänä yhteinen ympäristö- ja rauhanliikkeiden mielenosoitus.

Ohessa mielenosoituksessa pitämäni puhenvuoro.

Suurmielenosoitus rauhan ja ympäristön puolesta
24.10.2014 Eduskuntatalo
Leo Straniuksen (Luonto-Liitto) puhe

* * *

Arvoisa mielenosoitusväki!

Kiitos kun olette mukana tässä historiallisessa mielenosoituksessa!

Rauha on uhattuna ympäri maailmaa, myös Euroopassa. Lisäksi luonnonvarojen ylikulutus pahenee. Kaivosbuumin kiihtyessä ja turvehuumassa ympäristöarvot jäävät liiketoiminnan jalkoihin. Kaivosyhtiöt ovat yhteydessä monikansallisiin ydinase- ja muihin aseteollisuuden toimijoihin. Luonnonvarojen hallinnasta käytävät kiistat kärjistävät konflikteja.

Luonto-Liitto vaatii elämää suojelevaa ympäristö-, energia- ja turvallisuuspolitiikkaa kolmella tavalla:

1. Ongelmalliset kaivos- ja kaivannaishankkeet on pysäytettävä.
2. Soidensuojeluohjelma on toteutettava viipymättä.
3. TTIP -vapaakauppaneuvottelut on keskeytettävä.

Ensinnäkin Talvivaara on hyvä esimerkki kaivostoiminnan riskeistä. Talvivaara on aiheuttanut paljon ympäristöhaittoja paikallisiin vesistöihin. Nikkeliä on valunut Talvivaaran kipsakka-altaista. Läheiset järvet mm. Kivijärvi, Kalliojärvi, Kolmisoppi ovat saastuneet ja niiden vesistä on löytynyt suuria pitoisuuksia nikkeliä. Nikkeli ei kerry elimistössä, mutta aiheuttaa kuitenkin vesieliöiden kuolemia. Ongelmalliset kaivos- ja kaivannaishankkeet on pysäytettävä.

Toisekseen emme hyväksy uhanalaisen suoluonnon käyttämistä poliittisena pelinappulana. Soidensuojelussa hyvä tahto tai vapaaehtoisuus eivät riitä. Vaadimme, että hallitus huolehtii soidensuojelun täydennysohjelman toteutuksesta hallitusohjelmassa sovitulla tavalla, vuosia kestäneen asiantuntijavalmistelun mukaisesti.

Kolmanneksi olemme huolissamme siitä, että toteutuessaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus TTIP voi olla EU:n ja Suomen ympäristölainsäädännölle haitallinen. Sopimukseen on kirjattu kohta välimiesmenettelystä, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että yritys voi nostaa kanteen maata vastaan, mikäli maan päätökset ja lainsäädännöt ehkäisevät yrityksiä maksimaaliseen voitontavoitteluun. Käytännössä ympäristölainsäädäntö on uhattuna, sillä usein ympäristölainsäädäntö estää haitallisen toiminnan esimerkiksi tärkeillä luonnonsuojelualueilla. Välimiesmenettely uhkaa demokratiaa, sillä yleensä lait ovat säädetty ympäristön ja kansalaisten terveyttä ajatellen demokraattisesti valittujen päättäjien eikä yritysjohtajien toimesta.

Kiitos kun olette mukana tässä historiallisessa mielenosoituksessa vaatimassa elämää suojelevaa ympäristö-, energia- ja turvallisuuspolitiikkaa!

Leo Stranius
Luonto-Liitto, toiminnanjohtaja, puh. 040-7547371, leo.stranius@luontoliitto.fi

Lue myös tämä:
Mielenosoitus yhdstää rauhan- ja ympäristöväen

 

Jätä kommentti