Esityslista: Ympäristölautakunta ti 5.8.2014

Leo Stranius ja hiilinieluEnsi viikolla alkaa taas kaikki kiva ja ympäristölautakuntakin kokoontuu tiistaina 5.8.2014 klo 16.15 alkaen Viikissä.

Asialista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tärkeimpänä asiana on vuoden 2014 talousarvion toteutumisennuste. Ympäristökeskukselta puuttuu 280 000 euroa Haltialan toimintamenoja.

Alla asiat tarkemmin avattuna. Kaikki evästykset ja kommentit otetaan ilolla vastaan!

* * *

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

3 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennusteet 2014

Ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2014 toisen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, että lautakunta tulee tekemään käyttömenoihin 230 000 euron ylitysesityksen 18.10.2014 mennessä.

Käyttömenojen määräraha tullaan ennusteen mukaan ylittämään, koska talousarvioehdotuksen ja tulosbudjetin hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmi, että ympäristökeskus joutuu maksamaan omasta budjetistaan Helsingin osuuden Suomen luontokeskus Haltian toimintamenoista (280 000 euroa). Kuluvana vuonna ei ole ollut mahdollista maksaa toimintamenoja Khn käyttövaroista aiempien vuosien tapaan. Ympäristökeskuksen tulosbudjetti ei mahdollista menojen maksamista kokonaisuudessaan. Ympäristökeskus pystyy saamaan aikaiseksi enintään 50 000 euron säästön, mikä edellyttää kolmen avoinna olevan vakanssin täytön siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Täällä tarkemmin

4 Kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston elintarvikevalmistus- ja eläinsuojeluyksikössä

Ympäristölautakunta päättää valita ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston kaupungineläinlääkärin virkaan (vak.nro 023133) eläinlääketieteen lisensiaatti Minna Ristiniemen 1.9.2014 alkaen.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

2 Nobina Finland South Oy:n Roihupellon linja-autovarikon ympäristölupa

Nobina Finland South Oy:n linja-autovarikko sijaitsee Helsingin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) tontilla 45190/7 osoitteessa Tulppatie 7, 00880 Helsinki.

Hakemus koskee linja-autovarikkoa, jolla on noin 66 autopaikkaa linja-autoille ja lisäksi kymmenen paikkaa henkilöautoille, joita käytetään mm. kuljettajien siirtymiseen työvuoropaikoille. Työntekijöitä on noin 200. Liikennöinnin lisäksi varikon toimintaan kuuluu linja-autojen tankkaus, pesu, lämmitys ja huolto. Varikon yhteydessä on myös toimistotiloja ja henkilökunnan sosiaalitiloja.

Täällä tarkemmin

3 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös koskien VR Track Oy:n ratatyötä, Huopalahti – Vantaankoski

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 23.6.2014 antaman päätöksen, joka koskee VR Track Oy:n ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta (meluilmoitus) Huopalahden ja Vantaankosken välisellä rataosuudella tehtävän ratatyön aiheuttamasta erityisen häiritsevästä melusta.

4 Lausunnon antaminen Roihuvuoren pohjoisrinteen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12286

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä täydennysrakentamiselle Roihuvuoren ja Herttoniemen hyvien palveluiden, virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen Roihuvuoren pohjoisrinteellä. Lumikintien kerrostalotonttien pohjoispuolella ja Roihuvuorentien varressa oleva viheralueen osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi, katu- ja lähivirkistysalueiksi. Rakennusoikeuden lisäys on 23 885 k-m2.

Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

5 Lausunnon antaminen Kuusisaaren, Krogiuksentie 7-9 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12268

Asemakaavan muutos mahdollistaa Saudi-Arabian suurlähetystörakennuksen ja sen henkilökunnan asuntojen rakentamisen tontille, joka on aiemmin osoitettu pientalorakentamista varten. Tontin rakennusoikeus kasvaa 2 205 k-m2 (1 695 k-m2:stä 3 900 k-m2:iin).

Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

6 Lausunnon antaminen Kuusisaaren, Hirvilahdenkuja 4 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12260

Asemakaavan muutos mahdollistaa Saudi-Arabian suurlähettilään virka-asunnon rakentamisen tontille, joka on aiemmin osoitettu pientalorakentamista varten. Tontin rakennusoikeus kasvaa 161 k-m2 (709 k-m2:stä 870 k-m2:iin). Tontin rajaa muutetaan siten, että rannassa aiemmin tehty täyttö (194 m2) liitetään tonttiin.

Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

ELINTARVIKETURVALLISUUSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

2 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Lihatukku Veijo Votkin Oy:n liha- ja kala-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen mukaisesti Lihatukku Veijo Votkin Oy:n liha- ja kala-alan laitoksen toiminnan olennaisen muutoksen, joka liittyy ruokatehtaan kylmäkeittiön tilojen muutoksiin, makkaratehtaan uuteen raakalihapakkaamoon sekä laitoksen ulkopuolella sijaitsevaan temperointihuoneeseen.

Täällä tarkemmin

3 Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Reafin Oy:lle

Eestin Herkut –myymälöistä Pasilassa, Kontulassa ja Vuosaaressa puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät. Hommaa vauhditetaan 8000 euron uhkasakolla.

Täällä tarkemmin

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

* * *

Jätä kommentti