Toimiva vuorovaikutus: Kaksi ajatusta ja kuusi periaatetta

Toimiva vuorovaikutusLuonto-Liitossa järjestetään kaikille työntekijöille Toimiva vuorovaikutus -kurssi. Kurssi perustuu Thomas Gordonin menetelmiin.

Kurssia vetää FM, vuorovaikutusohjaaja Elina Kauppila ja se järjestetään kolmessa neljän tunnin erässä.

Ensimmäisellä kerralla kävimme läpi kaksi tärkeää asiaa, joista kirjoitin itselleni henkisen muistiinpanon. Lisäksi kirjoitin itselleni kurssilla tehtyjen harjoitusten lomassa kuusi periaatetta toimivalle vuorovaikutukselle.

1. Erottele leimat ja todellinen käyttäytyminen.

Vuorovaikutustilanteessa on hyvä pyrkiä erottamaan toisen käyttäytymisestä todellinen käyttäytyminen ja siihen liittyvät leimat, jotka syntyvät olettamuksista, arvioista ja omista mielipiteistä. Leimat tunnistaa usein esimerkiksi sanoista ”aina, ei koskaan, ikinä” tai arvolatautuneista väitteistä, kuten epämotivoitunut, tyhmä tai väsynyt. Usein teemme pitkälle meneviä tulkintoja toisen sanoista tai sanattomista viesteistä ilman perustetta sekä syyllistymme ad hominemin käyttöön.

1. Tunnista viha ja tunteenpurkaukset etukäteen

Toimivassa vuorovaikutuksessa olisi hyvä pyrkiä tunnistamaan omia tuntemuksia. Parhaiten tämä onnistuu asettumalla oman mielensä ulkopuolelle. Vihan tai voimakkaan tunteenpurkauksen taustalla on usein monia asioita, kuten väsymys, nälkä, stressi, hätä, pelko, ahdistus, voimattomuus tai joku muu tunne, joka lopulta johtaa räjähtämiseen. Omien tunteiden havainnointi ja vivahteikas kuvaaminen auttaa sekä itseä että muita ymmärtämään kulloistakin toimintaa. Kun huomaat olevasi räjähtämispisteessä, kannattaa vetäytyä, odottaa muutama minuutti ja hengittää syvään. Usein tunne menee aika nopeasti ohi.

Lisäksi mietimme kurssilla omia vuorovaikutustilanteita. Listasin itselleni muutaman periaatteen Toimivalle vuorovaikutukselle.

Kuusi periaatetta toimivaan vuorovaikutukseen:

1. Kuuntelen ymmärtääkseni, en keskeyttääkseni.
2. Olen läsnä samaan aikaan saman asian äärellä.
3. Autan toista hänen omissa asioissaan, en omissani.
4. Pyrin siihen, että toinen on vuorovaikutuksen jälkeen paremmalla tuulella kuin ennen sitä.
5. Pidän positiivisen palautteen 5-1 suhteessa kriittiseen palautteeseen.
6. Olen mahdollisimman rehellinen ja avoin sekä sanon suoraan sen mitä ajattelen.

Kurssiin ja sen taustalla olevaan filosofiaan voi tutustua tarkemmin suomeksi Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:n sivuilla  ja englanniksi osoitteessa http://www.gordontraining.com/

Kannattaa lukaista myös nämä:
Hyvä johtaminen Osa 8: Rikastava vuorovaikutus
Hyvää ystävänpäivää: 13 vinkkiä vuorovaikutukseen

Jätä kommentti