Varjokehysriihi: Vaihtoehtoinen leikkauslista tuo 5-7 miljardia säästöjä

RahaHallitus sopi torstaina 21.3.2013 valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017. Seuraavaksi asiaa käsitellään eduskunnassa.

Hyvää esityksessä on, että sähköveroa korotetaan ja polttoaineen veronkorotuksen II vaihe toteutetaan vuoden 2014 alusta. Lisäksi ympäristöhallinnon ohjauksen vahvistamiseen ja valtakunnallisten tehtävien hoidon kehittämiseen varataan 2 miljoonaa euroa pysyvää määrärahaa koko kehyskaudelle.

Valitettavasti samaan aikaan panostetaan useassa yhteydessä enemmän ympäristön tuhoamiseen kuin sen suojelemiseen. Ympäristölle haitallisista tuista olisi ollut varaa karsia ja ympäristöveroja olisi kannattanut nostaa enemmän.

YLE julkaisi laskurin, jolla saa itse kokeilla mahdollisia säästökohteita valtion budjetista. Omalta osaltani olisin ollut laskurin mukaan valmis leikkaamaan valtiontalouden kehystä 5 627,6 miljoonan euron edestä (omat valintani täällä).

Suurimmat yksittäiset säästöt tulivat alennettujen alv-kantojen poistamisesta (2,3 miljardia), lapsilisän antamisesta vain pienituloisimmille (1,1 miljardia) ja asuntolainakorkojen verotuen poistamisesta asteittain (600 miljoonaa). Näistä erityisesti alennettujen alv-kantojen poisto voi olla ongelmallinen joillain aloilla ja lapsilisänkin voi nähdä jonkinlaisena perustulon esiasteena. Useimmat leikkaukseni olisin myös valmis kompensoimaan toisaalla esimerkiksi energiansäästö-, luonnonsuojelu- tai luomutuotannon tukina.

YLE:n listasta puuttuivat kuitenkin merkittävimmät ympäristölle haitalliset tuet. Valtio käyttää valtiovarainministeriön selvityksen mukaan vuosittain 4-6 miljardia euroa ympäristötuhon edistämiseen.

Esimerkiksi autoilua tuetaan kolmella miljardilla eurolla, teollisuuden ilmastopäästöjä lähes miljardilla eurolla, soiden ja vesistöjen pilaamista sekä turpeen polttoa sadoilla miljoonilla euroilla.

Vaikka alennettuja alv-kantoja ja rikkaiden lapsilisiä ei poistettaisi, olisi leikkausvaraa budjetissa suhteellisen helposti noin 5-7 miljardia euroa.

Ylipäätään budjetin tarkastelu osoitti ainakin itselleni sen, että rahaa luonnonsuojeluun, joukkoliikenteeseen, päästöjen vähentämiseen, pyöräilyyn jne. on Suomessa aivan ylettömästi. Kyse on vain poliittisesta priorisoinnista.

Alla on vielä YLE:n listasta poimittu ne kohdat, joiden leikkauksesta itse olisin ministerinä ollut valmis keskustelemaan.

Kuinka paljon ja mistä olisit itse valmis leikkaamaan ja mitä mahdollisia ongelmia liittyy esittämiini leikkauksiin?

***

Asuminen ja rakentaminen
– Lopetetaan asumisoikeusasuntojen korkotuki 15 milj. €
– Korkotukilainoitus 25 milj. € (Tukea vain ydinryhmille, kuten pitkäaikaisasunnottomille ja vammaisille.)
– Korjausavustukset 15 milj. € (Lopetetaan hissien korjaamisen avustaminen.)
– Lopetetaan ASP-järjestelmä 1 milj. € (ASP-laina on ensiasunnon hankintaan tarkoitettu valtion tukema järjestelmä 18–30-vuotiaille.)
– Asuntolainakorkojen verotuen poistaminen asteittain 600 milj. € (Säästö 2020-luvulla 600 miljoonaa euroa vuodessa, alussa vähemmän.)
– Kotitalousvähennys vain kodinhoitoon ja hoivapalveluihin 350 milj. €

Yritystuet
– Aineettomien investointien tukeminen (Tekes) 30 milj. € (Leikataan Tekesin avustusvaltuuksia 10 prosenttia.)
–  Suorat tuet 15 milj. € (Leikataan: Yleisavustus elinkeinopolitiikan edistämiseksi, innovaatiokeskittymien kehittäminen, kansainvälistymisavustus.)
– Yritysten kehittämisavustukset ja alueiden kehittäminen 25 milj. € (Luovutaan alueperusteisesta yritystuesta.)
– Poistetaan avustus suomalaisten radio- ja tv-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille 1,4 milj. €

Ilmasto, energia, luonnonvarat, ympäristö
– Poistetaan maatalouden verotuki 48 milj. €
– Poistetaan matkailuautojen autoverottomuus 63 milj. €
– Poistetaan muuttoautojen autoveroetu 16 milj. €

Sosiaaliturva
– Lapsilisä verotettavaksi tuloksi 100 milj. € (Valtiolle lisää verotuloja 100 miljoonaa euroa ja kunnille 340 miljoonaa.)
– Lapsilisän leikkaaminen (1) 130 milj. € (Joka lapsesta 1. lapsen suuruista tukea.)
– Lapsilisän leikkaaminen (2) 120 milj. € (Kaikkien lasten lisää leikataan 10 € /kk)
– Lapsilisää vain kaikkein pienituloisimmille 1 100 milj. €
– Indeksien jäädytys: Työeläkkeet ja ansiosidonnaiset etuudet 120 milj. € (Ei kompensoida hintojen ja palkkojen nousua.)
– Leskeneläke pois ”riittävän suurta” eläkettä nauttivilta 48 milj. € (Säästövaikutus laskettu vuoteen 2025 mennessä.)
– Vapaaehtoisten eläkevakuutusten vähennyskelpoisuus pois 170 milj. €

Maa- ja metsätalouden tuet
– Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki 50 milj. € (Kansallisen tuen leikkaus 10 prosentilla.
– Luonnonhaittakorvaus 30 milj. € (Osittain EU:n maksama, kansalliseen osuuteen 10 prosentin leikkaus.)
– Maatalouden ympäristötuki 26 milj. € (Osittain EU:n maksama, kansalliseen osuuteen 10 prosentin leikkaus.)
– Maksut Maatalouden kehittämisrahastoon 13 milj. € (Leikkaus 10 prosenttia.)

Yrittäjyyteen liittyvät verotuet
– Alennettujen alv-kantojen poistaminen 2 300 milj. €
(Nostetaan muun muassa elintarvikkeiden, ravintoloiden, kirjojen, lääkkeiden ja liikuntapalveluiden arvonlisäveroa yleiselle 24 prosentin tasolle.)
– Taksien autoverohuojennus pois 27 milj. €
– Kotimaisen elokuvan tuotantotuki verolle 8,2 milj. €

Muut
– Ministeriöiden matkakulujen pienentäminen työnjakoa parantamalla 5 milj. €
– Poliisin toimintamenot 8 milj. € (Edellyttää poliisilta tuottavuusohjelman täysimittaista toteuttamista.)
– Kalastuksenhoitomaksun nosto ja perinnän tehostaminen 9 milj. €
– Väylien päivittäinen huolto ja ylläpito 46 milj. € (Viiden prosentin leikkaus.)
– Ei uusia väylähankkeita 2014 ja 2015 113 milj. €

Jätä kommentti