Kirje pääministereille: Suurpetojen kannanhoitoa parannettava Pohjoismaissa

Tänään lähti postia Suomen, Ruotsin ja Norjan pääministereille ja ympäristöministereille.

Yhteensä 25 pohjoismaista luonnonsuojelujärjestöä pyytää Suomea, Ruotsia ja Norjaa parantamaan ja yhtenäistämään suurpetojen, erityisesti suden, kannanhoitoa.

Järjestöt lähettivät tänään asiaa koskevan kirjeen maiden hallituksille ja Euroopan unionille. Suomessa kirjeen ovat allekirjoittaneet WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja BirdLife Suomi.

Pohjoismaiset luonnonsuojelujärjestöt vaativat uhanalaisille suurpedoille nykyistä kunnianhimoisempaa, vastuullisempaa ja kaukonäköisempää kannanhoidon suunnittelua. Yhteispohjoismaisella kannanhoidolla voitaisiin turvata suurpetojen, etenkin suden, säilyminen osana Pohjolan ekosysteemejä jatkossakin.

Suomen kohdalla korostuisi erityisesti vastuu yksilöiden ja geenien vaihdosta Suomen ja Skandinavian osakantojen välillä. Tämä vastuu on kirjattu myös Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan.

Kirje on luettavissa kokonaisuudessaan täältä ja WWF Suomen tiedote täältä.

Jätä kommentti