Hallitusohjelma lukuina

Ympäristökysymykset ovat nousseet politiikan teon kovaan ytimeen sosiaali- ja talous sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan rinnalle. Näin uskallan väittää ainakin käsillä olevan Jyrki Kataisen hallitusohjelman myötä.

Hallitusohjelmassa ympäristö mainitaan eri muodoissa 95 kertaa, yhtä usein kuin kasvu, mutta selvästi useammin kuin esimerkiksi talous (58 mainintaa) tai talouskasvu (13 mainintaa).

Myös ilmasto- (51 mainintaa) ja energiakysymykset (116 mainintaa) sekä luonto (56 mainintaa) saavat merkittävästi huomiota. Voiton vie kuitenkin sosiaalipolitiikka 140 maininnalla.

Heti johdannossa hallitus asettaa tavoitteet korkealle ympäristökysymysten suhteen:

”Hallituksen tavoitteena on tehdä tulevaisuuden Suomesta hiilineutraali yhteiskunta, nostaa Suomi ympäristöteknologian ykkösmaaksi ja kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta.”

Ohessa lista muutamista sanoista ja niiden lukumäärästä Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa:

– Sosiaalisuus 140 mainintaa
– Energia 116 mainintaa
– Ympäristö 95 mainintaa
– Kasvu 95 mainintaa
– Turvallisuus 73 mainintaa
– Talous 58 mainintaa
– Luonto 56 mainintaa
– Ilmasto 51 mainintaa
– Työllisyys 32 mainintaa
– Ulkopolitiikka 26 mainintaa
– Talouskasvu 13 mainintaa
– Luonnonsuojelu 4 mainintaa
– Ympäristökasvatus 3 mainintaa
– Ympäristötietoisuus 1 maininta
– Ilmastolaki 1 maininta

Huomautus: Luvut ovat laskettu pikaisesti ja voivat heitellä jonkin verran suuntaan tai toiseen tulkinnasta riippuen.

Jätä kommentti