Hyvä johtaminen – Osa 1: Tavoitteet

Ihmiset, jotka tavoittelevat jotain merkityksellistä ovat tutkimusten mukaan onnellisempia. Kirjassaan ”Kuinka onnelliseksi?” professori Sonja Lyubomirsky kertoo minkä takia kannattaa sitoutua tavoitteisiin.

Ensimmäisenä kannattaa selvittää, millaiset tavoitteet luovat merkityksiä. Lisäksi kannattaa muistaa, että pelkkä inspiroiva tavoite ei riitä, myös itse tavoitteeseen ponnistelun tulee tuottaa tyydytystä.

Kuusi syytä asettaa itselleen tavoitteita

1. Tavoitteet luovat tunteen elämän tarkoituksellisuudesta ja hallinnasta. Ihminen, jolla ei ole merkittäviä tavoitteita tai unelmia, on eksyksissä.

2. Merkitykselliset tavoitteet kohottavat itsetuntoa, lisäävät itsevarmuutta ja saavat tuntemaan vaikutuskykyiseksi.

3. Ponnistelu tavoitteiden eteen jäsentää päivittäistä elämää ja tekee siitä mielekkäämpää. Tavoitteet luovat velvollisuuksia, takarajoja, aikatauluja ja tarjoavat tilaisuuksia uusien taitojen opetteluun sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen.

4. Tavoitteisiin sitoutuminen opettaa ajankäytön hallintaa. Ihminen kykenee tavoitteiden kautta paremmin hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja pilkkomaan ne pienemmiksi osatavoitteiksi.

5. Tavoitteisiin sitoutuminen voi helpottaa ongelmatilanteista, haasteista ja kriiseistä selviämistä.

6. Tavoitteisiin liittyy usein yhteistyö muiden kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus itsessään lisää onnellisuutta.

Millä tavalla tavoitteita voi sitten asettaa ja edetä niissä? Tunnetusti maailman pisin työmatka on ryhtyminen tuumasta toimeen. Ohessa Lyubomirskyn viisi askelta.

1. Laadi lista toiveista ja tavoitteistasi
2. Tunnista listalta tärkeimmät tavoitteesi
3. Valitse yksi tavoite ja määrittele se konkreettisesti
4. Kehitä toteutustapa eli mieti miten, missä ja milloin pyrit tavoitteeseesi
5. Toteuta suunnitelma ja hae siihen julkisesti tukea muilta

Julkinen sitoutuminen tavoitteeseen lisää todennäköisyyttä pitäytyä siinä. Ihmiset, jotka kertovat julkisesti esimerkiksi uudenvuodenlupauksisaan, pääsevät kymmenen kertaa todennäköisemmin tavoitteisiinsa oli kyse sitten tupakoinnin lopettamisesta, juoksun tai kasvissyönnin aloittamisesta.


Tässä kirjoitussarjassa hahmottelen askelia hyvään johtamiseen. Viime keväänä olen kirjoittanut aihetta sivuten 24-osaisen kirjoitussarjan otsikolla ”Askelia tyytyväiseen elämään”. Syksyn tulevat tekstit ovat täydennystä ja jatkoa viime kevään kirjoituksille.

5 kommenttia artikkeliin ”Hyvä johtaminen – Osa 1: Tavoitteet”

Jätä kommentti