Askelia tyytyväiseen elämään – Osa 17

Tyytyväinen ihminen uskaltaa epäonnistua, kykenee kontrolloimaan omaa elämäänsä, innostuu ja on utelias, löytää oman tarkoituksen ja henkisen kotinsa sekä valitsee seuransa tarkoin vaikka tutustuukin monipuolisesti erilaisiin ihmisiin.

Ohessa tämän viikon kuusi askelmerkkiä tyytyväiseen elämään.

Kuva: Sami Säynevirta

1. Epäonnistu. Tyytyväinen ihminen ei selittele epäonnistumisiaan vaan oppii niistä. Selittely luo vain pohjan seuraavalla epäonnistumiselle ja estää virheistä oppimisen. Pelon kulttuuri luo tilanteen, jossa ihminen pyrkii välttämään virheitä sen sijaan, että syöksyisi uusiin haasteisiin. Ei voi onnistua, ellei uskalla koskaan epäonnisua. Epämukavuusalueella vierailu tarkoittaa sitä, että oppii kokemaan rasitusta, pelkoa, häpeää ja ujostelua.

2. Kontrolloi. Ihminen voi hyvin, jos hänellä on tunne siitä, että hän kykenee kontrolloimaan omaa elämäänsä, aikaansa ja tehtäviään. Kannattaa siis sopia mite tekee ja tehdä mitä sovitaan. Tämä edellyttää sitä, että pystyy ottamaan vastuuta ja auttamaan muita kantamaan oman vastuunsa. Tyytyväinen ihminen kestää kritiikkiä, mutta ei hyväksy turhaa kielteisyyttä. Kaikkea ei tietenkään voi kontrolloida. Usein elämä vain tulee sellaisenaan. Olennaista on kuitenkin tunne hallinnasta.

3. Innostu ja ole utelias. Taidot eivät riitä riitä onnistumiseen. Tarvitaan ennenkaikkea halua ja innostusta sekä häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä. Tarvitaan sosiaalista älykkyyttä. Ihminen, joka ilmaisee keskusteluissaan kiinnostuksen muiden elämäntilanteeseen, harrastuksiin ja mielipiteisiin, on usein sosiaalisesti rikas. Inspiroiva näky, toivon tunnelma, kärsivällisyys ja toisten tuki lisäävät tyytyväisyyttä.

4. Löydä tarkoituksesi. Tyytäväinen ihminen tietää oman tarkoituksensa sekä työskentelee päivittäin tärkeimpien päämääriensä eteen nauttien samalla itse tekemisestä. Kun on löytänyt oman elämänsä tarkoituksen, kykenee kaikkein parhaiten vaikuttamaan myös muiden elämään myönteisesti. Tyytyväinen ihminen hakeutuu siis tehtäviin, joissa hänen vaikutuksensa on kaikkein suurin. Tämä edellyttää keskittymistä omiin vahvuuksiinsa heikkouksien sijaan. Aristoteleen mukaan jokaisen toimivan olennon korkein hyvä on hänen mahdollisuuksiensa täysi kehittyminen.

5. Löydä henkinen kotisi. Tyytyväinen ihminen etsii itselleen sellaisen henkisen kodin, josta löytyy niitä ihmisiä, jotka tulevat sinua ja sinun arvojasi. Kannattaa lähteä pois sieltä, missä arvojasi ei tueta. Kun oman henkisen kodin löytää eikä ympäristö pyristele vastaan, kasvaa ihmisenä nopeasti. Kannattaa hakeutua niiden seuraan, joilta voi oppia uutta. Jos ympärillä on vain laiskoja, epärehellisiä, väkivaltaisia tai vaikkapa ahneita ihmisiä, tulee sinusta helposti samanlainen.

6. Tutustu monipuolisesti. Tyytyväinen ihminen tuntee paljon myös niitä, joita on alunperin vihannut ja pelännyt. Jos ei ole omakohtaista kokemusta muista ryhmistä tai heimoista, erilaisuus pelottaa. Tähän perustuu myös rasismi. Ihminen toimii helposti sen perusteella, mihin sosiaalinen paine häntä ajaa. Tyytyväisen ihmisen tärkeimpiä asioita on seura, jossa aikansa viettää. Ylläpidä siis kosketusta erilaisiin ja erimielisiin ihmisiin, mutta valitse seurasi tarkoin.

Tässä kirjoitussarjassa hahmottelen askelmerkkejä tyytyväisen ja hyvään elämään. Näitä ovat mm. positiivisen ajattelun voima, säännöllinen vierailu epämukavuusalueella, pitkitetty tarpeentyydytys, henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitäminen, rohkeus, rakkaus, energia ja innostus sekä muiden palvelu ja monet muut jutut.

Ajatukset eivät ole suinkaaan omiani, vaan lainattu suoraan muilta sekä kirjoitettu ja sanottu eri yhteyksissä varmasti lukemattomia kertoja. Haluan kuitenkin välittää mielestäni parhaimpia käytäntöjä edelleen eteenpäin.

Kirjoitussarjan edellinen osa on luettavissa täältä: https://leostranius.fi/2010/05/voimat-askelia-tyytyvaiseen-elamaan-%E2%80%93-osa-16/

2 kommenttia artikkeliin ”Askelia tyytyväiseen elämään – Osa 17”

  1. Hyvä kirjoitus. Yksi asia, jonka itse ajattelen ehkä eritavalla kuin sinä on tämä kontrolli. Mielestäni elämää ei pidä kontrolloida. Mielestäni aloin heti voimaan paremmin kun lakkasin kontrolloimasta elämää. Elämässä voi tulla aina sattumanvaraisia tapahtumia, joita emme pysty kontrolloimaan. Sen sijaan olen viimeaikoina antanut elämän virran viedä, ja olen pyrkinyt tulemaan oman elämäni ohjaajaksi.

    Vastaa

Jätä kommentti