Nuorten osallisuuden vahvistaminen: Perustulo, asevelvollisuudesta luopuminen ja äänestysikärajan laskeminen

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) kokous järjestettiin Königstedtin kartanossa. Paikalla oli mm. ministeri Kataisen erityisavustaja Sirkku Linna kertomassa VM:n verotyöryhmän edistymisestä yleishyödyllisen järjestöjen verotukseen liittyen.

Lisäksi keskustelimme nuorten osallisuuden vahvistamisesta. Itse nostin esille neljä parannusehdotusta työryhmän KANE:lle tekemään taustamuistioon.

(1) Nuorten osallisuutta tulee tarkastella mm. sosiaalisen vahvistamisen ja yhteiskunnassa kiinni pysymisen näkökulmasta. Tämä korostuu erityisesti talouskriisin ja nousevan nuorisotyöttömyyden aikana. Esimerkiksi perustulo voisi tarjota nuorille eväitä osallistua paremmin yhteiskunnalliseen toimintaan ja kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyöhön.

(2) Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita. Esimerkiksi sukupuoli ei saisi johtaa syrjintään. Asevelvollisuudesta luopuminen olisikin yksi keino lisätä nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Nuoria voitaisiin kannustaa siviilipalveluksen suorittamiseen kansalaisjärjestöissä.

(3) Nuorten osallistumiskanavia tulisi kehittää siten, että syntyy aitoja kokemuksia vaikuttamisesta. Esimerkiksi äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen olisi tapa tuoda yhteiskunnalliset kysymykset nuorten keskusteluihin ja koulujen opetussuunnitelmiin.

(4) Sähköisiä osallistumiskanavia tulisi kehittää monipuolisesti. Verkko on nuorille luontainen tapa osallistua ja vaikuttaa. Tämä voisi tarkoittaa sosiaalisen median vahvistamisen lisäksi esimerkiksi sähköistä kansalaisaloitetta sekä  sähköisen etä-äänestämisen ja kansanäänestysten käyttöönottoa.

Königstedtin kartanoon Seutulan takamaille menin tietysti pyörällä. Reilun 50 kilometrin edestakainen pyöräily sateessa oli hyvilläkin varusteilla suhteellisen vetistä puuhaa.

Jätä kommentti