Keskiviikko 21.5.2008 – Avoin kirje hallitukselle

Keskiviikkona lähetimme ympäristöjärjestöjen avoimen kirjeen hallitukselle liittyen valmisteilla olevaan ilmasto- ja energiastrategiaan. Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella näyttää pahasti siltä, että tulevassa strategiassa ei lähdetä kovinkaan kunnianhimoisista päästövähennys- tai energiansästötavoitteista. Lisäksi luvassa näyttäisi olevan ydinvoimaa, vesivoimaa (Vuotos) ja turpeen energiakäytön keinotekoisten tukien jatkamista. Avoin kirje löytyy osoitteesta: http://www.sll.fi/tiedotus/lausunnot/liitto/2008/avoin-kirje%20hallitukselle-210508.pdf

Keskiviikkona pidettiin myös Luonnonsuojeluliiiton energia- ja ilmastovaliokunnan kokous. Luonto-Liitossa järjestetyssä kokouksessa kävimme läpi vuoden 2008 energia- ja ilmastotoimintaa sekä pohdimme mihin paukkuja kannattaa loppuvuoden aikana laittaa. Erityisesti keskustelimme ydinvoiman vastaisesta toiminnasta.

Jätä kommentti