Torstai 24.4.2008 – kestävä kehitys osaksi talouspolitiikkaa?

Torstaina osallistuin kestävän kehityksen toimikunnan (http://www.ymparisto.fi/kestavakehitys) kokoukseen. Kyseessä oli vuosiksi 2008-2011 asetetun toimikunnan ensimmäinen kokous. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki kiteytti puheenvuorossaan hyvin keke-toimikunnan haasteet: (1) työn konkretisointi käytännön toimenpiteiksi, (2) vuoropuhelu eduskunnan kanssa, (3) asiantuntijuuden ja konsultaation lisäksi yhdessä tekemistä, (4) kestävä kehitys ei ole vain ympäristöministeriön tai ympäristöjärjestöjen, vaan kaikkien vastuulla, (5) ylisukupolvinen horisontti ja kriittisyys.

Lisäksi kokouksessa käytiin evästyskeskustelua työohjelmasta ja viestintäsuunnitelmasta. Tässä yhteydessä kuulimme eri yhteistyöverkostojen esille tuomia painopisteitä. Itse nostin esille koherenssin ja johdonmukaisuuden puutteen. Lisäksi toivoin toimikunnan asialistalle niin kansallisen ilmasto- ja energiastrategian käsittelyä kuin metsiensuojeluakin. Viestintäsuunnitelmaan kaipasin hallinnollisen lähestymistavan rinnalle hiukan päräyttävyyttä.

Kysyin kokouksessa myös valtioneuvoston kanslian ekonomisti Pekka Sinkolta, miten VNK:n talousneuvoston kokoonpanossa näkyy kansalaisyhteiskunta, ympäristöasiantuntijuus tai kestävä kehitys. Vastaukseksi sain, että kyllähän MTK ja Tarja Cronberg ovat mukana. Tämä kuvastaa hyvin ympäristöpolitiikan kriisiä. Kaikissa mahdollisissa ympäristöalan työryhmissä elinkeinoelämä ja teollisuus ovat kyllä (yli)edustettuna, mutta sitten kun puhutaan talous-, sosiaali- tai työvoimapoliittisista kysymyksistä, loistavat niin ympäristöhallinto kuin ympäristöjärjestötkin poissaolollaan.

Energiateollisuus julkaisi torstaina TNS Gallupilla teettämän vesivoimakyselyn. Kyselyn tulokset kertovat selkeästi ihmisten vahvasta tuesta uusiutuville energiamuodoille. Sekä aurinko- että tuulivoimaa kannattaa yli 90 prosenttia ihmisistä, kun ydinvoima ja turve jäävät noin 50 prosenttiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote aiheesta: Energiateollisuus tulkitsee vesivoimakyselyään tarkoitushakuisesti: http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2008/energiateollisuuskysely

Energiateollisuus ry:n vesivoima-asennekysely:
http://www.energia.fi/fi/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/kyselytutkimus%20vesivoima-asenteista.html

Iltapäivällä kävin Rajasaaren vallatulla talolla. Turun Sanomat halusivat kuvata juttuaan varten. Paikka on upea! Illalla Helsingin nuorisolautakunta päättikin vuokrata tilat valtaajien käyttöön ainakin syksyksi asti. Hyvä homma!

Illalla kävimme Annukan kanssa Tuuli Hirvilammin luona kylässä juomassa teetä. Samalla pääsin leikkimään suloisen Toivon kanssa. Heittelimme palloa ja rakensimme avaruuslegoilla.

Jätä kommentti