Maanantai 18.2.2008 – Uusi julkaisu talonvaltauksista

”Talonvaltaus liikkeenä – Miksi squat ei antaudu?”
Leo Stranius & Mikko Salasuo (toim.)

Julkaisu on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/talonvaltaus.pdf

Talonvaltaukset ja niiden ympärillä käytävä keskustelu on viime aikoina kiihtynyt. Joukko valtaajia on pyrkinyt ottamaan luvatta käyttöönsä useita eri tiloja tarkoituksenaan autonomisen sosiaalikeskuksen perustaminen. Talonvaltaukset ovat Suomessa tyypillisesti nuorten ja nuorten aikuisten kansalais­toimintaa. Valtaukset ovat olleet viime vuosina näkyvästi esillä julkisuudessa. Toiminnan versot löytyvät jo kolmen vuosikymmenen takaa, mutta 2000-luvun jälkeen noussut nuori sukupolvi on puhaltanut liikehdintään uutta tuulta.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisu Talonvaltaus liikkeenä – Miksi squat ei antaudu? tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen monipuolisella ja tuoreella otteella. Julkaisun kirjoittajina ovat laaja joukko talonvaltausten ja nuorisoliikehdinnän pohdiskelijoita aina nuorisoasioista vastaavasta ministeri Stefan Wallinista talonvaltaajiin, kansanedustajiin ja tutkijoihin. Kyseessä on ainutlaatuinen kokoelma, sillä talonvaltauksia ei ole Suomessa aiemmin käsitelty näin laajasti. Julkaisu luo dialogia ja ymmärrystä eri osapuolten välille, auttaa hahmottamaan törmääviä tulkintoja ja vahvistamaan avoimen kansalaisyhteiskunnan periaatteita.

Kirjoituksissa käsitellään muun muassa talonvaltausten historiaa Suomessa, suomalaisten talonvaltausten vertailua ulkomaisiin, vuorovaikutusta hallinnon ja talonvaltaajien välillä sekä autonomiaa ja nuorten omaehtoista toimintaa.

Lisätietoja ja haastattelut:
Leo Stranius, HM, tutkija, Tampereen yliopisto, puh. 040 754 7371
Mikko Salasuo, VTT, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 548 5520

Jätä kommentti