Maantaina 21.1.2008 – Itämeri tuhoutuu

Itämeren alueen tutkijat varoittavat ilmastonmuutoksen vaikutuksista maanantaina julkaistussa raportissa, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Lämpötila on noussut alueella noin yhdellä asteella, lumi ja jää ovat vähentyneet. Tämän vuosisadan aikana lämpötilan arvellaan nousevan peräti 3-5 astetta. Tällä tulee olemaan dramaattisia vaikutuksia Itämereen. Tiedote ja koko raportti löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=264170&lan=fi&clan=fi

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa uusiutuvien energiamuotojen edistämiseksi. Tällä viikolla julkaistavia EU:n maakohtaisia vastuunjakotavoitteita ei saavuteta ilman valtion määrätietoista ohjausta ja kokonaisvaltaista ekologista verouudistusta. Tähän Suomessa on erinomaiset kansalliset mahdollisuudet. Lue koko tiedote täältä: http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2008/taloudelliset-ohjauskeinot-tarpeen-komission-ilmastotavoitteiden-toteuttamiseksi-suomessa

Aamupäivällä ideoimme Nuorisotutkimusverkostossa seminaaria tulossa olevasta talonvaltausjulkaisusta. Päivän mittaan kävin taas läpi itse julkaisuun tulevia artikkeleita. Illaksi suunnistin kestävän kehityksen aikalaisvisiohankkeen ohjausryhmän päätöskokoukseen. Illastimme Weeruskassa ja kävimme läpi hankkeen loppuraportin, toteutuneen budjetin sekä arvioita hankkeen onnistumisesta.

Illan päätteeksi kävin läpi vielä EU:n komission energiapakettia ja luonnostelin Luonnonsuojeluliiton tiedotetta aiheesta. Kirjoittelin muutamia pikakommentteja myös Paavo Arhinmäelle Helsingin energiapoliittiseen selontekoon sekä muotoilin Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin tulevaa tiedotetta ilvesten tappoluvista.

Jätä kommentti